Omeškanie s nájomným - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Omeškanie s nájomným

14.08.2014 14:20 anonym

Dobrý deň. Cchem sa opýtať ohladne nájmu.S majitelom mam uzavretú od 1.5.2014 najomnu zmluvu na dobu neurcitu podla § 663 a nasl Obč. zakonnika.Dostal som sa do omeskania s platbou najomneho.V zmluve majitel bytu trva a uviedol 1 mesacnu vypovednu lehotu.Platim mu 1 mesiac dopredu cize v juli k 18 som mu mal platit najomne za mesiac august.Az eraz som si nasiel pracu.Uz mi samozrejme v juli poslal vypoved s 1 mesacnou vypovedou.Vcera som s nim hovoril a vysvetlil som mu situaciu.Ze neviem do konca mesiaca zaplatit ani omeskany najom za mesiac august.Bud vraj do konca mesiaca zaplatim omeskany najom alebo 1.9.2014 caka prazdny byt a kluce od bytu.Ma pravo na taketo jednanie a moze ma aj s detmi vyhodit na ulicu, ked meskam len s jednym najomnym?Samozrejme ze chcem byt nadalej uzivat a pokracovat v najme a platit najomne.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

16.08.2014 08:53

Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka, nájomnú zmluvu možno vypovedať pri nájmoch nehnuteľností v trojmesačnej lehote. V prípade, ak máte krátkodobý nájom, osobitný zákon ustanovuje, že prenajímateľ môže vypovedať krátkodobý nájom bytu, ak nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace. Naviac, podľa ustanovenia § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka, prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace. Občiansky zákonník osobitne rieši aj predĺženie výpovednej lehoty o ďalších šesť mesiacov (ochranná lehota), ak výpovedný dôvod spočíva v tom, že nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace a preukáže, že ku dňu doručenia výpovede sa nachádzal v stave hmotnej núdze z objektívnych dôvodov. Iným predĺžením výpovednej lehoty je podanie žaloby o neplatnosť výpovede. Prenajímateľovi oznámte, že s prihliadnutím na Vašu finančnú situáciu by Vám mal podľa zákona poskytnúť dlhší čas na zaplatenie nájomného.


Súvisiace články


Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby