Odstúpenie od zmluvy | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Odstúpenie od zmluvy - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Odstúpenie od zmluvy

09.10.2021 17:19 anonym
Dobrý deň pán advokát! V máji som sa pýtala na odstúpenie od zmluvy, ohľadne, že predávajúci udával nesprávne údaje na užitočnú hmotnosť vozidla. Nakoĺko predávajúci odmietol vozidlo vziať späť, som prípad posunula na SOI na mimosúdne riešenie. Tu však jeho právnik napísal: "Keby užitočná hmotnosť bola vymienenou vlastnosťou kupujúcej, nepochybne by išlo o závažný dôvod, pre ktorý by mohla uzavretie KZ odmietnuť. Ak uzavretie Kúpnej zmluvy neodmietla, stratila všetky nároky vyplývajúce z nesprávnych údajov o vlastnostiach Vozidla /o ktorých uvádzame, že jej nikdy nevznikli/. Preto odstúpenie od KZ je neplatné pre nedostatok zákonných dôvodov." "Pojem užitočná hmotnosť vozidla nie je údajom, ktorý by vyplýval z osvedčenia o evidencii vozidla, t.j. bez právneho významu, nemá zákonnú definíciu a používa sa len neformálne. Názory na jej výpočet sa v praxi rôznia... "Keby jej užitočná hmotnosť nestačila, má tam namontované ťažné zariadenie a náklad môže naložiť do prípojného vozíka". V Kúpnej zmluve sa však píše, že "vozidlo preberám podľa Cenovej ponuky", ktorú som vopred schválila a vopred aj zaplatila polovicu z kúpnej ceny. Až po prebratí vozidla som zistila z TP, že užitočná hmotnosť je podľa vzorca Maximálna prípustná hmotnosť-prevádzková hmotnosť, menšia, ako uvádzal v Cenovej ponuke. Moja otázka: Mám právo podľa horeuvedených na odstúpenie od Kúpnej zmluvy? Existuje definícia na výpočet užitočnej hmotnosti? Mám to dať na súd? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpovede

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj