Odklad exekúcie | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Odklad exekúcie - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Odklad exekucie

13.04.2021 19:23 anonym
Dobrý večer prajem moja otázka je že na koho alebo kam sa mám obrátiť ohľadom odkladu exekúcie nakoľko mi hrozí dražba domu.Sme trojčlenná rodina manželka prišla o prácu ja pracujem za min.mzdu máme 11 ročného syna.Ďakujem.

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

19.04.2021 22:22

Dobrý deň,

návrh na odklad exekúcie môžete podať priamo exekútorovi, ktorý bol poverený exekučným konaním, a to podľa § 61h ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku. Exekútor vydá upovedomenie o odklad exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným dotknutým osobám, ak povinný, ktorý je fyzickou osobou podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. V predmetnom návrhu odporúčam opísať vašu životnú situáciu a tiež predložiť potvrdenia o Vašich aktuálnych príjmoch. Exekútor odloží exekúciu na dobu uvedenú v žiadosti povinného, avšak najdlhšie na 3 mesiace od podania žiadosti. Na dlhšiu dobu exekúciu možno odložiť len so súhlasom oprávneného.


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj