odblokovanie účtu | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

odblokovanie účtu - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

odblokovanie účtu

13.05.2021 11:11 anonym
Dobrý deň. Banka mi zablokovala účet a nemám prístup k svojim financiám, Viete mi poradiť, čo mám spraviť ? Súdna exekútorka poslala moju žiadosť splácať svoj záväzok v splátkach, ale banka nesúhlasila. Som bez finančných prostriedkov. Neviem na koho sa obrátiť. Vopred ďakujem.

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

23.05.2021 21:33

Dobrý deň, 

z Vašej otázky nie je zrejmé, v akej výške je daná pohľadávka rovnako tak akým spôsobom má dôjsť k jej vymoženiu (túto informáciu Vám exekútor musí oznámiť minimálne obsahom exekučného príkazu). I za predpokladu, že banka ako oprávnený veriteľ nesúhlasí s uzavretím splátkového kalendára, nemôže dôjsť k blokácii všetkých Vašich finančných prostriedkov (ak ich výška prevyšuje dlh). V prípade, ak výška Vašich finančných prostriedkov na účte zodpovedala výške dlhu, je pravdepodobné, že exekúcia sa vykonávala prikázaním pohľadávky z Vášho účtu. V prípade, ak by sa exekúcia vykonávala formou zrážok zo mzdy, exekútor môže v zmysle Exekučného poriadku postupovať tak, že z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, zrazí na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. V prípade akýchkoľvek nejasností je dôležité vždy kontaktovať súdneho exekútora, ktorý Vaše požiadavky a žiadosti ďalej tlmočí oprávnenému, nakoľko bez jeho vedomia nie je oprávnený meniť spôsob výkonu exekúcie. 


Súvisiace články


Odklad exekúcie

Otázka: Vážená advokátska kancelária, prosím Vás potrebovala by som poradiť v jednej veci čo sa týka postupu exekútora, nikto mi v tomto nechce ani nevie poradiť. Jedná sa o to, že bola začatá exekúcia a následne hneď bola vyhlásená dražba na nehnuteľnosť.    Čítať viac

Exekúcia - na čo má právo exekútor

Dobrý deň pán advokát, potrebovala by som poradiť. Môj vtedajší manžel si počas podnikania narobil dlžoby v sociálnej a zdravotnej poisťovni a preto mu hrozí exekúcia. Lenže v r.    Čítať viac

Ako sa brániť proti exekúcii?

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti alebo o vypracovanie splátkového kalendára.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj