Ochrana osobných údajov | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Ochrana osobných údajov - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Ochrana osobných údajov

01.11.2020 23:06 anonym
Dobrý deň. už niekoľko mesiacov ma obťažuje sused tým, že zverejňuje na sociálnu sieť údaje o mne (meno, priezvisko, bydlisko). Najskôr sa jednalo o zverejnenie jedného oznámenia, ktoré podal na mňa a následne videa, na ktorom som. Samozrejme, všetko sa dialo bez môjho vedomia a povolenia. Porušil ochranu osobných údajov? V prípade, že zastávam verejnú funkciu, zmenilo by sa riešenie v mojom prípade? Ďakujem za odpoveď

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

25.01.2021 16:21

Dobrý deň, 

Vami opísaný spôsob konania by sa dal považovať za porušenie Vašich osobných údajov podľa nariadenia GDPR a tiež za porušenie práv na ochranu osobnosti podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ máte za to, že boli zneužité Vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR s podaním podnetu na prešetrenie. Pokiaľ ide o občianskoprávnu ochranu, platí že písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Keďže ako uvádzate, toto video bolo zverejnené bez Vášho súhlasu, aj v tomto prípade sa sused mohol dopustiť protiprávneho konania. V  danom prípade môžete písomne vyzvať suseda, aby od uvedeného konania upustil a odstránil následky týchto zásahov (zmazal tieto príspevky), pričom ho môžete upozorniť aj na to, že ak tak neučiní, obrátite sa na súd. V prípadnej žalobe o ochranu osobnosti môžete taktiež žiadať primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa toto zadosťučinenie nezdalo postačujúce (najmä preto, že bola v značnej miere znížená Vaša dôstojnosť alebo vážnosť v spoločnosti - v rodinnom, pracovnom živote - pričom túto skutočnosť musíte preukázať), máte právo žiadať aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Musím Vás však upozorniť, že pokiaľ zastávate verejnú funkciu, resp. ste osobou verejne známou, vo všeobecnosti sa má za to, že takéto osoby musia strpieť vyššiu mieru zásahov do svojho súkromia, ako i vyššiu mieru kritiky a pod.


Súvisiace články


Ochrana súkromia - neoprávnené fotenie

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Už niekoľko mesiacov máme nepríjemnosti s jednou našou staršou pani susedkou. Ide o to, že vždy keď vyjdeme z domu, či už na dvor alebo do záhrady, tak príde k svojmu plotu a začne nás fotiť.    Čítať viac

Súdny dvor Európskej únie považuje IP adresu za osobný údaj

Prevádzkovatelia webstránok pozor! Ak ukladáte IP adresy, po novom budete musieť s týmito zaobchádzať ako s osobnými údajmi. Ak tak neučiníte vystavujete sa možnému riziku sankcií. IP adresu možno definovať ako sieťovú adresu zariadenia (napr.    Čítať viac

Urážka na cti

Otázka: Vážený pán advokát, chcel by som sa opýtať či sa dá podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za urážku na cti. Moja mama žije s mojím bratom v jednej domácnosti, kde tiež žije aj bratov zať.    Čítať viac

Neoprávnené fotenie

V zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj