Obchodník s kryptomenou | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Obchodník s kryptomenou - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Obchodník s kryptomenou

25.08.2021 12:51 anonym
Ako postupovať v prípade podvodu obchodníka s krypto-menou, nechce vyplatiť peniaze z môjho účtu?

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

16.09.2021 13:56

Dobrý deň,

za predpokladu, že Vám v danom prípade vznikla minimálne škoda vo výške 266,00 EUR, odporúčali by sme Vám zvážiť podanie trestného oznámenia. Podľa trestného zákona totiž platí, že kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Zároveň Vám odporúčame toto oznámenie podať na neznámeho páchateľa, keďže v prípade, pokiaľ určitú osobu označíte za páchateľa trestného činu, čo sa neskôr nepotvrdí, môžete si sami privodiť trestné stíhanie z trestného činu krivého obvinenia. Orgány činné v trestnom konaní následne podľa obsahu podaného oznámenia vyhodnotia či mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, a ktoré osoby môžu byť z jeho spáchania podozrivé, resp. obvinené.


Súvisiace články


Podnikatelia! Pozrite si prehľad najpodstatnejších zmien, ktoré ovplyvňujú Vaše podnikanie od 1.1.2016

Aby Vaše podnikanie bolo v súlade so zákonom, prinášame Vám prehľad tých najpodstatnejších legislatívnych zmien: 1. Zavedený nový inštitút, tzv. register diskvalifikovaných osôb Register je neverejný a je súčasťou centrálneho informačného systému súdnictva.    Čítať viac

Nové povinnosti pre eshopy. Pozor na pokuty!

Od 1. februára 2016 je účinný zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom bolo opätovné posilnenie práv spotrebiteľa, a to predovšetkým vytvorením novej možnosti riešenia sporov s predávajúcim, ktoré tak po novom môže byť rýchle, efektívne, menej formálne, bezplatné (prípadne s minimálnymi nákladmi) a najmä cestou zmierlivého riešenia, resp.    Čítať viac

Dôležité zmeny v podnikateľskom prostredí v roku 2020

Novelizáciou Zákonníka práce nastali 3 zásadné zmeny, a to nasledujúce: a) podľa § 119 ods. 1 mzda zamestnanca nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o minimálnej mzde; minimálna mzda sa zvýšila: od 01.    Čítať viac

Pozor na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku

Od 01.10.2020 nadobudne účinnosť zákon č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“ alebo „novela zákona“).    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj