Nezaplatené PZP | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Nezaplatené PZP - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Nezaplatené PZP

11.04.2019 07:59 Roman

Dobrý deň táto otázka nepatrí do tejto sekcie ale inú som nenašla. Chcela by som sa opýtať Kamarátka predávala auto. Mala som o auto záujem ale dohodli sme sa že si ho na týždeň požičiam a otestujem si ho než ho od nej kúpim. Všetko bolo Ok až kým sa nestala dopravná nehoda ktorú som ja zavinila. Nešlo o veľkú škodu. Ale po spísaní záznamu o nehode som sa v poisťovni dozvedela, že kamoška nemala zaplatené PZP o čom som nevedela. Pri prevzatí vozidla na skúšku mi dala všetky potrebné papiere aj bielu kartu kde bol dátum platnej poistky a nepovedala, že nemá PZP zaplatené. Teraz mi došiel papier zo slovenskej kancelárie poisťovateľov, že mám škodu zaplatiť. Ten istý papier došiel aj jej. moja otázka znie či ja som povinná zaplatiť škodu, keď ona porušila zákon a poistné neuhradila. Je pravda, že nehodu som zavinila ja ale keby som vedela, že PZP nie je zaplatené tak do auta ani nesadnem. Ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

13.04.2019 15:19

Dobrý deň, ak dôjde k poistnej udalosti v období, v ktorom poistený nezaplatil PZP, poisťovňa môže na základe nezaplateného poistného vymáhať úplné alebo čiastočné preplatenie škody. Ak držiteľ vozidla nemá uzatvorené zákonné poistenie a zaviní dopravnú nehodu, poškodeného odškodní Slovenská kancelária poisťovateľov z tzv. Garančného fondu. Slovenská kancelária poisťovateľov potom vyplatenú sumu v plnej výške a pokutu bude spätne vymáhať od škodcu. Podľa Občianskeho zákonníka zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla prevádzkovateľ. Tento pojem Občiansky zákonník výslovne nedefinuje, ale všeobecne sa ním chápe osoba s právom a faktickou mocou k motorovému vozidlu, spravidla jeho vlastník. Zodpovednosť prevádzkovateľa je objektívnou zodpovednosťou, teda to vzniká bez ohľadu na vaše zavinenie. Prevádzkovateľ teda zodpovedá za škodu, spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ bol aj vodičom, ako aj bez ohľadu na to, kto zavinil dopravnú nehodu. Podľa Občianskeho zákonníka však zodpovednosť prevádzkovateľa vozidla za škodu spôsobenú jeho prevádzkou nevylučuje súbežnú zodpovednosť vodiča, ktorý škodu spôsobil. Podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení možno za poisteného považovať toho, voči komu by si mohol poškodený uplatniť náhradu škody. Z uvedeného zákona ďalej vyplýva, že za poisteného sa považuje aj vodič motorového vozidla. V danom prípade teda zodpovedá Vaša kamarátka ako vlastník vozidla, no zároveň i Vy ako vodič, a to spoločne a nerozdielne.


Súvisiace články


Zamestnávatelia, vysielate svojich zamestnancov do zahraničia? Pozor od 18. júna 2016 po novom

Dňa 11. novembra 2015 bol schválený návrh nového zákona č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 18.    Čítať viac

Viac slovenskej hudby v rádiách

Dňa 01.04.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 278/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Cieľom predmetnej novely bolo presadenie hrania väčšieho obsahu produkovanej slovenskej hudby a slovenských interpretov slovenskými rádiami.    Čítať viac

Ste dlžníkom zdravotnej poisťovne? Na akú starostlivosť máte po novom nárok?

Z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti mali novoročné zmeny význam najmä pre tých, ktorí sú zaradení do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne. Po novom majú nárok na viac, ako len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.    Čítať viac

Viete ako postupovať pri dopravnej nehode v zahraničí?

Sezóna dovoleniek vrcholí a mnohí z nás sa vyberú do zahraničia autom. Ako však postupovať v prípade, keď sa vám na zahraničných cestách stane dopravná nehoda? Všeobecný postup V prvom rade sa presvedčte, či niekto nie je zranený a nepotrebuje poskytnúť prvú pomoc.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj