Nevyplatenie dedičského podielu | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Nevyplatenie dedičského podielu - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Nevyplatenie dedičského podielu

05.03.2015 18:23 anonym

Dobrý deň, mal som súd o dedičstvo. S bratom som sa dohodol tak, že suma odpovedajúca môjmu podielu na nehnuteľnosti mi bude vyplatená v dvoch splátkach do konca januára 2014 a 2015. Už je marec a brat mi druhú časť sumy neposlal. Túto našu dohodu schválil súd svojím rozhodnutím. Mám brata písomne vyzvať na plnenie súdneho rozhodnutia alebo mám ísť za exekútorom? Neviem, ako mám postupovať. Ďakujem za odpoveď


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

06.03.2015 14:20

Dobrý deň, v prvom rade Vám odporúčam brata doporučeným listom vyzvať na vyplatenie Vášho dedičského podielu a stanoviť mu dobu splatnosti. Pokiaľ Vám ani v tejto lehote nevyplatí Váš dedičský podiel v zmysle Vašej dohody, schválenej súdom, budete mať možnosť obrátiť sa na súd so žalobou o zaplatenie danej sumy, alebo sa môžete obrátiť na exekútora, aby vymáhal od Vášho brata Vašu peňažnú čiastku na základe vydaného rozhodnutia o dedičstve, ktoré je exekučným titulom.

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj