Nevyplatená mzda | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Nevyplatená mzda - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Nevyplatená mzda

12.02.2015 15:48 Katarína Višňovska

dobry den moja mama dostala vypoved v praci v decembry a nedostala este vyplatu a ani odstupne. Ked volala zamestnavatelovi tak jej povedali ,kedze tam uz erobi tak nech caka. ake ma moznosti ????


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

14.02.2015 15:58

Dobrý deň, ak Vám, resp. Vašej matke skončil pracovný pomer s výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodov uvedených § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že ako zamestnanec ste stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné vo výške uvedenej v § 76 ods. 1 Zákonníka práce. V zmysle § 76 ods. 7 Zákonníka práce však zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2 § 76, avšak nie je povinný. V zmysle § 129 ods. 3 Zákonníka práce pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru. Čo sa týka vyplácania odstupného, zamestnávateľ ho vypláca po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne ak sa nedohodne so zamestnancom inak. Ak Vám zamestnávateľ nevyplatil v tomto termíne mzdu a odstupné dobrovoľne, najprv ako advokát Vám odporúčam písomne ho vyzvať, aby Vám vyplatil dlžnú sumu. Vo výzve uveďte aj lehotu, dokedy Vám má zaplatiť zameškanú výplatu a odstupné. Ak výzva nebude postačujúca a zamestnávateľ Vám naďalej neuhradí mzdu ani odstupné, budete mať možnosť podať návrh na vydanie platobného rozkazu, v ktorom súd uloží zamestnávateľovi, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu Vám zaplatil uplatnený nárok a trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý tento platobný rozkaz vydal. Ak nezaplatí a nedá odpor proti platobnému rozkazu, v tom prípade právoplatný platobný rozkaz Vám bude slúžiť ako exekučný titul, na jeho základe teda bude možné vymáhať Vaše nároky formou exekúcie. Ďalej budete mať možnosť podať sťažnosť na miestne príslušný inšpektorát práce, ktorý môže zamestnávateľovi uložiť povinnosť zjednať nápravu. Rozhodnutie inšpektorátu práce však neslúži ako exekučný titul.


Súvisiace články


Nevyplatená mzda a náhrada škody

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som Vás poprosiť o pomoc v nasledovnej veci. Môj manžel pracuje u jedného autodopravcu a ten mu nevyplatil mzdu už za posledných pár mesiacov.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj