Nepovolené užívanie mojej fotografie | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Nepovolené užívanie mojej fotografie - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Nepovolené užívanie mojej fotografie

02.09.2021 13:39 anonym
Dobrý deň, prosím Vás o pomoc. Nik mi nevie poradiť. Na facebookovej stránke v roku 2012 som zverejnila svoju fotografiu ruky, o pár rokov neskôr som ju našla na internete. Používajú ju na reklamné účely rôzne stránky ,ako potlač na tričká aj mobily dokonca a j stránka Amazon. Keď som písala jednej metalovej stránke že používajú moju fotografiu okamžite ju stiahli ale ako skontaktovať veľké spoločnosti ako Amazon ..netuším, kde mám začať. Profitujú na mojom diele a nie som uvedena ani len ako autor, ale ako autor neznámy. Prosím pomôžte mi, mám vôbec nejakú šancu uplatniť si autorské právo? ....Ďakujem Vám za každú radu. Kamila

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

16.09.2021 13:49

Dobrý deň,

s ohľadom na platnú právnu úpravu, ako aj rozhodovaciu prax máme za to, že v danom prípade mohli byť porušené autorské práva fotografa, keďže fotografie boli použité bez súhlasu autora, resp. bez uzatvorenej licenčnej zmluvy. Ak fotografiu na sociálnu sieť nahral jej autor, ten je naďalej vlastníkom autorských práv. Bez súhlasu autora možno použiť fotografiu len na základe tzv. spravodajskej licencie, teda pre tlačové, rozhlasové, televízne alebo internetové spravodajstvo, avšak k takémuto zásahu môže dôjsť iba primeraným spôsobom.

 

V danom prípade by sme odporúčali odoslať subjektom, ktoré porušujú Vaše autorské právo výzvu, v ktorej ich upozorníte, že porušujú Vaše autorské právo, že ich žiadate, aby fotografiu stiahli a zároveň, že požadujete nahradiť majetkovú prípadne nemajetkovú ujmu.

V danom kontexte dávame do pozornosti rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-161/17 Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff, kde súd vyslovil, že umiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola so súhlasom autora voľne dostupná na inej internetovej stránke, si vyžaduje nový súhlas tohto autora. V dôsledku umiestnenia takejto fotografie je totiž fotografia sprístupnená novej verejnosti.

 

Pokiaľ ide o výšku náhrady škody pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva, súdy aplikujú najmä ustanovenie § 442a ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva, ktoré môže byť predmetom licenčnej zmluvy, výška náhrady škody, ak ju nemožno určiť inak, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by za získanie takej licencie bola zvyčajná v čase neoprávneného zásahu do tohto práva; to sa primerane vzťahuje aj na práva duševného vlastníctva, ktoré môžu byť predmetom prevodu, pričom uvedené skutočnosti sa v súdnom konaní preukazujú najmä odbornými vyjadreniami a znaleckým posudkom. 


Súvisiace články


Ochrana súkromia - neoprávnené fotenie

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Už niekoľko mesiacov máme nepríjemnosti s jednou našou staršou pani susedkou. Ide o to, že vždy keď vyjdeme z domu, či už na dvor alebo do záhrady, tak príde k svojmu plotu a začne nás fotiť.    Čítať viac

Súdny dvor Európskej únie považuje IP adresu za osobný údaj

Prevádzkovatelia webstránok pozor! Ak ukladáte IP adresy, po novom budete musieť s týmito zaobchádzať ako s osobnými údajmi. Ak tak neučiníte vystavujete sa možnému riziku sankcií. IP adresu možno definovať ako sieťovú adresu zariadenia (napr.    Čítať viac

Urážka na cti

Otázka: Vážený pán advokát, chcel by som sa opýtať či sa dá podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za urážku na cti. Moja mama žije s mojím bratom v jednej domácnosti, kde tiež žije aj bratov zať.    Čítať viac

Neoprávnené fotenie

V zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj