Neoprávnené zrážky zo mzdy | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Neoprávnené zrážky zo mzdy - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Neoprávnené zrážky zo mzdy

09.04.2016 10:50 Zdeno

Dobrý deň, som podobnej situacii.V januári som išiel na služobnú cestu na 3 tyžne von. Po troch týžnoch som sa vrátil. Bol som cca 10 dni doma potom som zasa išiel von ale na inom vozidle. (sme 4 šoféri 3 kamióny číže sa auta striedajú) K veci: Volal mi šéf že keď som bol naposledy von čí som nemal problém s brzdami odpovedal som nie že boli pohode až nato že L.zadny przdovy valec na ťahači fučal a že začalo zo zásobníka tlaku fučať vzduch.(Keď som Mal isť v januári von kamión bol na kosť zamrznutý nedala sa stlačiť ani spojka ani brzda nič po 5 hodinách rozmrazenia to povolilo prišiel som do Nenzingu v Rakúsku cez noc znova vše zamrzlo a kolobech stále do kola až skym sa neoteplilo). Šéf mi do Tel povedal že kolega išiel von a ze sa mu brzdy rozpadli komplet na návese. Odpoved to ma mrzí ale čo ja stým ja ked som prišiel dom. na Slovensko bolo vše pohode akurát zadne disky na posledných dvoch nápravách som mal chytne troska od hrdze, ale to asi ze vonka sa soli inač vse bolo ok a žiadny naznak že by bolo nieco zlé. to som po príchode dom. nahlasil. Sef odpovedal ok ze nic ze on sa len pýta. Prišiel som domov marci cca 15.3.2016 a Šéf mi vravi že to bola moja chyba že s počítača kamióna vytiahol počet brzdenia a.t.d. čo fakt nič neznamená si myslím.(spohladu ze som vyčeny mechanik). Firmu oprava návesu vyšla 4000Eur firma mi zadržala diéty aj mzdu (od februara 2016). Po mojom upozornení že ich dám na inšpektorát prace ak mi neviplatia diéty. Po 32 dňoch aj to nie cele diety mi vyplatili ale mzdu stále nemám na učte. tak som im poslal okamžitú výpoveď z dôvodu nevyplatenia mzdy a diét. Zatiaľ sa neozvali ani nič chcem sa spýtať ako mam dalej postupovať.? Zmluvu mam na dobu neurčitú od 1.7.2015 keďže mi držia peniaze vzniká mi škoda nemám z čoho platiť účty ako mam postupovať ďalej a čo mi horzi. na koho strane je zákon Ďakujem.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

13.04.2016 18:08

 Dobrý deň, čo sa týka okamžitého skončenia pracovného pomeru, Zákonník práce takúto formu skončenia pracovného pomeru upravuje v § 68 a nasl. V zmysle § 69 zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. Nevyplatenie Vašej mzdy je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru. Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. Ak Vám zamestnávateľ dobrovoľne nevyplatí mzdu, nezostane Vám iná možnosť ako sa domáhať mzdy súdnou cestou. Vy, ako zamestnanec, máte možnosť podať na súd žalobu alebo návrh na vydanie platobného rozkazu. Žalobu alebo návrh na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie mzdy, odstupného alebo inej pohľadávky voči zamestnávateľovi je potrebné podať na súd, v obvode ktorého má zamestnávateľ sídlo alebo miesto podnikania. Po podaní návrhu súd vydá platobný rozkaz voči dlžníkovi v lehote 10 pracovných dní, pokiaľ sú splnené podmienky na vydanie platobného rozkazu a ak bol zaplatený súdny poplatok vo výške 6 % zo žalovanej sumy. Súdny poplatok sa platí buď v kolkoch, ktoré sa nalepia na prvú stranu žaloby pri podaní alebo až na výzvu súdu. Ak dlžník, teda Váš zamestnávateľ podá odpor alebo ak sa nepodarí platobný rozkaz dlžníkovi doručiť, súd nariadi pojednávanie vo veci. Pokiaľ ako zamestnanec - navrhovateľ ste v nepriaznivej finančnej situácii, môžete požiadať súd o oslobodenie od povinnosti zaplatiť súdny poplatok, pričom k žiadosti o oslobodenie treba doložiť aj tlačivo, ktorým zdokladujete svoju nepriaznivú finančnú situáciu.


Súvisiace články


Nevyplatená mzda a náhrada škody

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som Vás poprosiť o pomoc v nasledovnej veci. Môj manžel pracuje u jedného autodopravcu a ten mu nevyplatil mzdu už za posledných pár mesiacov.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj