Negácia exekútora | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Negácia exekútora - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Negácia exekútora

24.11.2020 09:58 anonym
Dobrý deň, rad by som sa opýtal na svoje práva pri komunikácií s exekútorom formou textových správ či už sms alebo emailom. Ako osoba so sluchovým postihnutím mám problém porozumieť reči počas telefonickému hovoru a aby nedošlo k mýlnym informáciam preferujem textovú komunikáciu. Kde a akým spôsobom sa môžem domôcť práv, ak exekútor odmieta so mnou komunikovať a nariadi exekúciu na bankovom účte? Ak ak je už vykonaná exekúcia, je možné ju zrušiť? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

02.12.2020 16:36

Dobrý deň,

na základe zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb má nepočujúca osoba právo na tlmočníka posunkovej reči, ktorý jej následne tlmočí pri riešení základných životných problémov pri styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami. Vo všeobecnosti by tieto tlmočnícke služby mali byť poskytované pre nepočujúce osoby bezplatne, ak osobitným právnym predpisom nie je stanovené inak. Najvhodnejšie je poslať doporučene exekútorovi list, v ktorom ho požiadate o tlmočníka, prípadne, ak Vám preukáže, že zabezpečenie takéhoto tlmočníka nie je možné, tak uprednostní písomnú formu komunikácie. Exekúciu je možné zastaviť rozhodnutím súdu, a to v prípade ak zanikol právny nárok z exekúcie alebo exekučný titul, alebo ak existujú iné skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti exekučného titulu. Upovedomenie o zastavení exekúcie môže vydať aj exekútor zo zákonných dôvodov, najmä však pokiaľ povinný splnil vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie alebo exekútor vymohol vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie.


Súvisiace články


Odklad exekúcie

Otázka: Vážená advokátska kancelária, prosím Vás potrebovala by som poradiť v jednej veci čo sa týka postupu exekútora, nikto mi v tomto nechce ani nevie poradiť. Jedná sa o to, že bola začatá exekúcia a následne hneď bola vyhlásená dražba na nehnuteľnosť.    Čítať viac

Exekúcia - na čo má právo exekútor

Dobrý deň pán advokát, potrebovala by som poradiť. Môj vtedajší manžel si počas podnikania narobil dlžoby v sociálnej a zdravotnej poisťovni a preto mu hrozí exekúcia. Lenže v r.    Čítať viac

Ako sa brániť proti exekúcii?

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti alebo o vypracovanie splátkového kalendára.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby