Nárok na odstupné | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Nárok na odstupné - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Nárok na odstupné

15.12.2020 18:54 anonym
Som zamestnaný na TPP 6rokov. Výrobný pracovník údržbár zariadenia. Od istého obdobia mám pridelenú aj prácu na výrobnej linke. Je to účelné pre nich aby znižovali počet zamestnancov bez odstupného. Táto práca nebola dohodnutá pri nástupe. Chcem tým povedať že za týchto podmienok by som určite nenastúpil do toho zamestnania. Zvažujem odchod, no firma nebude ochotná zaplatiť mi odstupné. Môžem sa voči tomu ohradiť ? Ďakujem

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

26.12.2020 16:05

Dobrý deň,

na základe ustanovení Zákonníka práce upravujúcich odstupné možno tvrdiť, že nárok na odstupné vzniká zamestnancovi vtedy, ak zamestnávateľ s ním skončil pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou o skončení pracovného pomeru, a to z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, zamestnávateľ sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta práce, alebo sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách. Odstupné predstavuje akúsi kompenzáciu za stratu zamestnania bez zavinenia zamestnanca. Preto, v zmysle vyššie uvedeného, ak výpoveď podá zamestnanec nevzniká mu nárok na odstupné. Ak však zamestnávateľ s Vami ukončí pracovný pomer z vyššie uvedených dôvodov, a odstupné, na ktoré Vám vznikol nárok nevyplatí, máte možnosť obrátiť sa na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu resp. so žalobou na zaplatenie a možnosť podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu Nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 Trestného zákona. Rovnako by ste sa mohli s podnetom obrátiť na inšpektorát práce. Je potrebné však vedieť, že inšpektorát práce nie je oprávnený vymôcť od zamestnávateľa nevyplatené odstupné.


Súvisiace články


Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od leta roku 2016

Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb sa rozumie jeho cezhraničné: a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.    Čítať viac

Ako vymôcť mzdu?

Vymoženie mzdových nárokov inšpekciou práce Práca vám poskytuje príjem, na základe ktorého si zabezpečujete vašu životnú úroveň a životnú úroveň vašej rodiny. Preto máte záujem na tom, aby vám zamestnávateľ v čase na tom určenom vyplácal mzdové nároky vyplývajúce z vášho pracovnoprávneho vzťahu.    Čítať viac

Ako dať výpoveď

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcem Vás poprosiť o radu. Pracujem 5 rokov v automobilke, čo sa odzrkadlilo na mojom zdravotnom stave. Mám pracovnú zmluvu na neurčito, teraz som na PN-ke z dôvodu jednostranne preťaženej chrbtice.    Čítať viac

Môžu mi dať výpoveď? Mám právo na odstupné?

Otázka: Dobrý deň pán advokát. Chcem Vás poprosiť o radu. Dozvedela som sa ,že môj zamestnávateľ -firma s.r.o k 31.4.2013 končí svoju činnosť. Zatiaľ sa mi nikto z firmy neozval - tieto informácie mám od kolegov z práce.    Čítať viac

Nevyplatená mzda a náhrada škody

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som Vás poprosiť o pomoc v nasledovnej veci. Môj manžel pracuje u jedného autodopravcu a ten mu nevyplatil mzdu už za posledných pár mesiacov.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj