Námietky proti exekúcii | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Námietky proti exekúcii - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Námietky proti exekúcii

24.01.2014 12:21 Mária

Dobrý deň, §57 ods.1/(h) Exekučného poriadku hovorí, že "Exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie". Chcel by som sa opýtať, ako si toto znenie vyložiť...Mám v rukách upovedomenie o začatí exekúcie, kde sú vyčíslené trovy exekúcie na 1834€. Nemám žiaden majetok v tejto hodnote, ani finančnú hotovosť, ale som zamestnaný a môj mesačný priemerný príjem je cca 720€ v čistom. Je námietka podľa tohoto znenia dôvodná na zastavenie exekúcie? V prípade že áno, čo doložiť k námietke? Moja druhá otázka súvisí s ust. §38(2) „Oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa tohto zákona, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie.“...Dlh voči veriteľovi som dobrovoľne splácal už pred vydaním Platobného titulu, aj po ňom až do obdržania upovedomenia o exekúcii, avšak v menších splátkach, keďže k dohode o splátkach nedošlo napriek mojej snahe o dohodu, pretože veriteľ požadoval mesačnú sumu vo výške, ktorú som ani nezarobil. Je táto skutočnosť dôvodná pre podanie námietky? Ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

29.01.2014 14:53

Dobrý deň, vo Vami opísanom prípade by zastavenie exekúcie nebolo dôvodné, nakoľko exekútor má možnosť vykonať vo Vašom prípade exekúciu formou zrážok zo mzdy. K druhej otázke by som uviedol toľko, že platobný rozkaz bol zrejme vydaný na základe nejakej preukázateľnej skutočnosti (predpokladám, že nejakej zmluvy), ktorou ste sa dobrovoľne zaviazal uhrádzať veriteľovi dlh v určenej výške. Na základe toho má veriteľ právo na splácanie dlhu v plnej výške, na ktorú ste sa zaviazal. Pokiaľ by sa s Vami dohodol na splácaní dlhu formou splátkového kalendára v menších splátkach, bolo by to len na jeho dobrej vôli, donútiť ho k tomu nemôžete, má právo na vyplácanie celých splátok, ktoré ste si dohodli. Môžete sa pokúsiť ešte požiadať o splátkový kalendár aj exekútora, ktorý však na to potrebuje takisto súhlas oprávneného.


Súvisiace články


Ako sa brániť proti exekúcii?

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti alebo o vypracovanie splátkového kalendára.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj