Nájom hrobového miesta - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Nájom hrobového miesta

06.10.2015 14:12 Vladimír Maršalka

Dobrý deň Tri roky sme si platili jedno hrobové prázdne miesto vedľa našej mamy pre našu rodinu pritom sa platilo , ako za dvojhrob . Starosta obce pri platení hrobového miesta nám nikdy nedal nespravil nijakú nájomnu zmluvu o prenajme hrobového miesta my sme o tom nevedeli . Platíme hroby už roky , kde máme pochovanú rodinu . Tri roky platíme aj prázdne miesto pri našej zosnulej mame . Platíme ho , ako za dvoj hrob na ktorom nám dnes dal vykopať starosta hrob pre iného zosnulého aj keď sme si ho tri roky platili my .Každý rok sa vyplatí 6 hrobových miest z toho bolo jedno prázdne vedľa našej mamy a dostali sme jedno potvrdenie na ktorom bola konečna suma 4.32 eur za 6 hrobov za rok . Podľa ceny za hrobové miesta platíme 2 x za dvojhrob a 2 x za jedno hrob. Cena za dvojhrob je 1.33 € a jednohrob 0.83 €. Problém nastal v tom že na naše miesto , ktoré sme si tri roky platili dal vykopať iný hrob aj keď bol náš a tri roky platený ,ale len cez potvrdenku žiadnu nájomnú zmluvu . Máme ako dôkaz za vyplatenie hrobov iba potvrdenky . Pýtali sme sa prečo to urobil , keď to miesto je naše . On nám povedal , že on nevie o aké miesto ide nevie čo sme si platili , lebo oni nemajú v evidencii označené o aké miesto konkrétne ide nebolo tam vraj napísané , že je rezervovane v ich spisoch ..ja som mu na to povedala , že to nie je náš problém .. My sme si miesto platili , tak to ostatné si mali značiť oni ako úrad ..Podotýkam , že veľmi dobre vedel o aké miesto sa jedna , ale spravil nám to naschvál . Tvrdil nám , že prečo sme si ho neoznačili , že on nemohol vedieť a bola naša povinnosť si to miesto označiť a ešte sa pýtal pre koho to miesto bolo ? a to ma prekvapilo , lebo to miesto bolo pre našu rodinu a kedy sa to miesto " použije " to nikto dopredu nevie ..Vravela som mu , že prenajímajú miesta berú za ne poplatky hoci sú malé a nevedia presne určiť aké miesta prenajimajú? V obci nemá pravdepodobne nikto nájomne zmluvy ani nevydáva pokladnične bloky za ročné poplatky za psa a hrobové miesta dávajú to iba na potvrdenke . Starosta bol veľmi drzý a povedal , že on určuje kde kto bude pochovaný aj keď sme si to miesto platili . Ako môžeme postupovať , keď nám naše hrobové miesto , ktoré sme tri roky platili zaplnil cudzím zosnulým ? Dokonca mamin hrob je do polovice zahadzany zeminou , ked pochovali toho zosnulého na našom prenajatom mieste vyzera to hrozne .Keď sme mu povedali nech zastaví vykopávanie hrobu povedal , že on nič meniť nebude ..Čo v takom prípade ? ďakujem za každú odpoveď s pozdravom Anna


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

12.10.2015 11:00

Dobrý deň, pokiaľ ste nemali podpísanú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, je pravdou, že starosta nebol povinný Vám "držať" toto hrobové miesto. S veľkou pravdepodobnosťou Vaše hrobové miesto v cintoríne nebolo presne určené a evidované v žiadnom registri, resp. zázname obce. Ak už bol na tomto hrobovom mieste pochovaný niekto iný, už nebude možné ho len tak premiestniť a bol by to náročný proces. Vo Vašom prípade prichádza do úvahy iba žiadať bezdôvodné obohatenie zo strany obce, teda žiadať naspäť poplatok, ktorý ste im uhrádzali bez právneho dôvodu. Inštitút bezdôvodného obohatenia vyjadruje zásadu občianskeho práva, že nikto sa nesmie bezdôvodne obohatiť na úkor iného, a pokiaľ k tomu dôjde, je povinný takto získaný prospech vrátiť (rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 3 Cdo 124/2002). Toto obohatenie sa premlčí za 2 roky odo dňa, kedy ste sa dozvedeli o tom, že k bezdôvodnému obohateniu došlo.


Súvisiace články


Zamestnávatelia, vysielate svojich zamestnancov do zahraničia? Pozor od 18. júna 2016 po novom

Dňa 11. novembra 2015 bol schválený návrh nového zákona č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 18.    Čítať viac

Viac slovenskej hudby v rádiách

Dňa 01.04.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 278/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Cieľom predmetnej novely bolo presadenie hrania väčšieho obsahu produkovanej slovenskej hudby a slovenských interpretov slovenskými rádiami.    Čítať viac

Ste dlžníkom zdravotnej poisťovne? Na akú starostlivosť máte po novom nárok?

Z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti mali novoročné zmeny význam najmä pre tých, ktorí sú zaradení do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne. Po novom majú nárok na viac, ako len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.    Čítať viac

Viete ako postupovať pri dopravnej nehode v zahraničí?

Sezóna dovoleniek vrcholí a mnohí z nás sa vyberú do zahraničia autom. Ako však postupovať v prípade, keď sa vám na zahraničných cestách stane dopravná nehoda? Všeobecný postup V prvom rade sa presvedčte, či niekto nie je zranený a nepotrebuje poskytnúť prvú pomoc.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby