Mlčanlivosť | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Mlčanlivosť - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Mlčanlivosť

09.01.2015 08:58 Martin

Dobrý deň. Neviem či mi viete poradiť, ale dúfam že ano. V pracovnej zmluve som podpísala mlčanlivosť ohľadom obchodného tajomstva. V prípade, že by som chcela zamestnávateľa žalovať musím vo svojom návrhu a prípadnej výpovedi uviesť informácie ktoré "spadajú" do tejto mlčanlivosti. Kde by som mala požiadať o zbavenie mlčanlivosti(súd, notár?) v prípade že chcem podať žalobu na súd. Pretože ak by som na súd podala návrh kde by som uviedla čoho sa to presne týka, môžu ma oni žalovať že som porušila mlčanlivosť. Viem že to nie je ani výpoveď ani odstupné, ale dúfam že mi poradíte aspoň aké kroky k tomu treba. Vopred veľmi pekne ďakujem Erika.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

12.01.2015 15:17

Dobrý deň, pre obchodné tajomstvo platí, že povinnosti mlčanlivosti Vás môže zbaviť len ten, Voči ktorému máte túto povinnosť, čiže zamestnávateľ. Následne keby po podaní návrhu došlo k súdnemu konaniu nemôžete byť vypočutá o skutočnostiach, ktoré tvoria obchodné tajomstvo.


Súvisiace články


Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od leta roku 2016

Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb sa rozumie jeho cezhraničné: a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.    Čítať viac

Kontrola zamestnancov zo strany zamestnávateľa pri výkone práce

Do akej miery môžete sledovať a kontrolovať svojich zamestnancov? Aké povinnosti musíte ako zamestnávateľ pri monitorovaní svojich zamestnancov dodržiavať? Ochrana základných práv a slobôd v Slovenskej republike sa odvodzuje z obsahu Ústavy a medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj