Manzelstvo a rozvod v zahraničí | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Manzelstvo a rozvod v zahraničí - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Manzelstvo a rozvod v zahraničí

18.05.2021 13:12 anonym
Dobrý den, Chcela by som sa informovat ohladom manzelstva mojej sestry. Manželstvo uzatvorila v zahranici (nebolo zapisane na Slovensku) a taktiez aj rozvedene v zahranici. Momentalne sa plánuje znovu vydat, tentokrat na Slovensku. Potrebuje aj rozvodovy papier alebo netreba, kedze manzelatvo ani rozvod na Slovensku neboli zapisane. Ďakujem

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

23.05.2021 21:35

Dobrý deň, 

v danom prípade je podstatné, aby bolo rozhodnutie o rozvode Vašej sestry uznané ako cudzie rozhodnutie v zmysle Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Konanie v tomto prípade začína na základe návrhu, ktorý je potrebné podať na Krajský súd v Bratislave. K samotnému návrhu, v ktorom je potrebné uviesť minimálne základné skutočnosti (kedy a kde bolo manželstvo v zahraničí uzavreté a kedy rozvedené), je potrebné tiež zdôrazniť, že dôvodom podania tohto návrhu je skutočnosť, resp. zámer Vašej sestry uzavrieť nové manželstvo na území SR. K tomuto návrhu je potrebné pripojiť nasledovné dokumenty: originál alebo úradne osvedčenú kópiu cudzieho rozhodnutia v plnom znení, potvrdenie príslušného cudzieho orgánu o právoplatnosti alebo vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia alebo o tom, že rozhodnutie už nemožno napadnúť riadnym opravným prostriedkom;  listinné dôkazy o tom, že nie je daná prekážka uznania v zmysle zákona alebo vyhlásenie druhého účastníka (bývalého manžela), že na jej skúmaní netrvá (ide o preukázanie, že druhému účastníkovi nebola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania. Splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak  tento účastník  vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá). To znamená, že v zásade bude postačovať aj to, ak bude z predložených listín súdu zrejmé, že bývalý manžel s rozvodom súhlasil a nepodal voči rozhodnutiu odvolanie. Ak je táto skutočnosť zrejmá, nie je potrebné predkladať čestné vyhlásenie bývalého manžela. Pripojené listiny musia byť úradne osvedčené preložené do slovenského jazyka. Navrhovateľka ďalej predkladá  osvedčenie o slovenskom štátnom občianstve v čase vydania rozhodnutia cudzieho orgánu v origináli alebo úradne overenej kópii, ďalej  čestné prehlásenie navrhovateľky, že v danej veci už právoplatne nerozhodol  slovenský súd alebo že tu nie je skoršie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na uznanie. Nezabudnite taktiež pripojiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu sobášneho listu o uzavretí manželstva, ktoré bolo cudzím rozhodnutím rozvedené (v prípade zahraničného sobášneho listu je nevyhnutné priložiť aj osvedčený preklad sobášneho listu).

Súdny poplatok za návrh je vo výške 66,- eur, pričom pokiaľ bude návrh podaný elektronicky, tento je nižší o 50 %, t.j. vo výške 33,- Eur.


Súvisiace články


Osoba v domove sociálnych služieb

Dobrý deň pán Bános, potrebovala by som poradiť ohľadom pomoci mojej tete, ktorá je umiestnená v domove sociálnych služieb. Ide o to, že dôchodok ktorý dostáva jej nepostačuje na úhradu všetkých nákladov spojených s pobytom v tomto zariadení.    Čítať viac

Návrat s dieťaťom na Slovensko

Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa poradiť. Žijem v Španielsku, mám 6 ročného syna zo Španielom. Teraz sme sa rozišli a ja musím odcestovať späť na Slovensko. Nemám tu prácu a samozrejme žiadny príjem.    Čítať viac

Rozvod - ako na to?

Dobrý deň, chcela by som požiadať pána advokáta o radu. Zrejme sa v našej rodine schyľuje k rozvodu, manžel si našiel inú ženu, ale kvôli deťom sa nechce rozvádzať a chce zostať s nami, čo je pre mňa neprijateľná predstava vzhľadom na danú situáciu, nepríjemnú atmosféru, hádky a plač a takisto nechcem, aby to naše deti zažívali.    Čítať viac

Na ktorý súd podať návrh na rozvod?

Pán advokát, chcela by som sa opýtať, že s manželom už pár týždňov nežijeme spolu. Ja som sa odsťahovala z nášho spoločného bytu naspäť k rodičom. Chcela by som podať návrh na rozvod, len neviem kam ho mám zaslať, teda že na ktorý súd, keďže s manželom sme žili v Prešove a ja momentálne žijem v Banskej Bystrici.    Čítať viac

Osvojenie dieťaťa

Otázka: Pán advokát, môj manžel by si chcel osvojiť môjho 7 ročného syna. Biologický otec s tým ale nesúhlasí, dal len súhlas na zmenu priezviska. Momentálne je vo väzení, výživné platí len na príkaz exekúcie, predtým nie.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj