Kúpna zmluva či darovacia? | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Kúpna zmluva či darovacia? - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Kúpna zmluva či darovacia?

14.11.2013 12:30 anonym

Dobrý deň, rada by som vedela, ako postupovať pri prepise pozemku. Brat môjho otca býva v meste a v našej dedine má pozemok. Chcel by ho prepísať na moje meno, ale nevieme ako postupovať, kúpnou alebo darovacou zmluvou. Pri kúpnej zmluve by šlo o symbolickú hodnotu, nevieme teda, čo by nás vyšlo lepšie a hlavne lacnejšie. Ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

24.11.2013 14:50

Dobrý deň, výhody a bližšia špecifikácia kúpnej a darovacej zmluvy sú rozpísané v odpovedi na otázku uvedenej vyššie. Vo Vašom prípade Vám však z môjho pohľadu odporúčam uzavrieť radšej darovaciu zmluvu, aby ste sa v budúcnosti vyhli zbytočným problémom, nakoľko, ak by ste uzavreli kúpnu zmluvu s nereálnou hodnotou ceny nehnuteľnosti, v budúcnosti by mohla byť takáto kúpna zmluva právne napadnutá. Navyše, ako je spomínané aj v odpovedi uvedenej vyššie, darovanie je bezodplatný prevod vlastníckeho práva a neodvádza sa pri ňom žiadna daň. Jediný dôvod na vrátenie daru je zo zákona ten, ak sa obdarovaný voči darcovi, prípadne členom jeho rodiny správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy a túto skutočnosť musí darca v prípadnom súdnom konaní veľmi dobre preukázať.


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby