Kúpa auta-podvod? | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Kúpa auta-podvod? - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Kúpa auta-podvod?

01.05.2021 12:45 anonym
Dobrý deň!Chcela by som sa opýtať, od predávajúceho podnikateľa som objednala auto, ktoré doviezol z Nemecka. V Cenovej ponuke uvádzal technické údaje vozidla, podľa ktorého som vozidla objednávala. Po prebratí vozidla podľa Kúpnej zmluvy, kde stojí, že preberám vozidlo podľa Cenovej ponuky som zistila, že užitočná hmotnosť vozidla, ktorá bola pre mňa dôležitá, je v technickom preukaze nižšia, ako uvádzal v Cenovej ponuke. Na základe toho, že udával vlastnosti, ktoré to vozidlo nemá, som napísala, že odstupujem od zmluvy. On povedal, že vozidlo späť nezoberie, keď mám problém, mám to dať na súd, na čo on má oveľa viac peňazí, ako ja, a bude sa to ťahať roky... Moja otázka znie: môžem dať trestné oznámenie za podvod? Vyrieši sa to rýchlejšie, ako súdom? ďakujem za odpoveď.

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

10.05.2021 22:34

Dobrý deň, 

čo sa týka podania trestného oznámenia pre trestný čin podvodu, uvedenú možnosť, samozrejme, využiť môžete. V danom prípade bude vyšetrovateľ skúmať, či Vás páchateľ úmyselne uviedol týmto konaním do omylu alebo využil Váš omyl a týmto spôsobil na cudzom majetku škodu. Z praxe je potrebné uviesť, že v takýchto prípadoch často OČTK trestné oznámenie odmietnu s poukazom na tzv. princíp ultima ratio, podľa ktorého platí, že právne prostriedky trestného práva sa majú využiť až ako krajná (posledná) možnosť obrany, t. j. majú sa najskôr využiť prostriedky občianskoprávneho charakteru. Zároveň uvádzam, že v prípade podania trestného oznámenia je policajt povinný rozhodnúť do 30 dní od jeho podania. 

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj