Konkurz zamestnávateľa | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Konkurz zamestnávateľa - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Konkurz zamestnávateľa

05.05.2014 09:56 mria

Zamestnávateľ podal návrh na konkurz a bolo to už oznámene v OV, avšak zamestnanci naďalej chodia do práce a zamestnávateľ im dáva všelijaku prfácu, avšak zamestnanci už nedostali 3 výplaty a naďalej pracujú bez vyplatenia mzdy. Ako je to keby si dali sami výpoveď. Či je možné ako dôvod uviesť konkurz firmy a či májú tým pádom nárok na odstupne. Zamestnávateľ hovorí, že je to už vecou všetko správcu a nie jeho. Ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

11.05.2014 18:52

Dobrý deň, nárok na odstupné vzniká zamestnancom iba v prípadoch, ktoré sú uvedené v Zákonníku práce a to len ak s nimi zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou. V tomto prípade však zamestnanci môžu skončiť pracovný pomer okamžite a požiadať aj o dávku garančného poistenia, takisto si uplatniť nároky na výplatu miezd prihlásením pohľadávok v konkurznom konaní.


Súvisiace články


Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od leta roku 2016

Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb sa rozumie jeho cezhraničné: a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.    Čítať viac

Ako vymôcť mzdu?

Vymoženie mzdových nárokov inšpekciou práce Práca vám poskytuje príjem, na základe ktorého si zabezpečujete vašu životnú úroveň a životnú úroveň vašej rodiny. Preto máte záujem na tom, aby vám zamestnávateľ v čase na tom určenom vyplácal mzdové nároky vyplývajúce z vášho pracovnoprávneho vzťahu.    Čítať viac

Ako dať výpoveď

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcem Vás poprosiť o radu. Pracujem 5 rokov v automobilke, čo sa odzrkadlilo na mojom zdravotnom stave. Mám pracovnú zmluvu na neurčito, teraz som na PN-ke z dôvodu jednostranne preťaženej chrbtice.    Čítať viac

Môžu mi dať výpoveď? Mám právo na odstupné?

Otázka: Dobrý deň pán advokát. Chcem Vás poprosiť o radu. Dozvedela som sa ,že môj zamestnávateľ -firma s.r.o k 31.4.2013 končí svoju činnosť. Zatiaľ sa mi nikto z firmy neozval - tieto informácie mám od kolegov z práce.    Čítať viac

Nevyplatená mzda a náhrada škody

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som Vás poprosiť o pomoc v nasledovnej veci. Môj manžel pracuje u jedného autodopravcu a ten mu nevyplatil mzdu už za posledných pár mesiacov.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj