Kamerovanie súkromnej budovy | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Kamerovanie súkromnej budovy - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Kamerovanie súkromnej budovy

15.03.2015 20:18 anonym

Dobrý deň.Má právo Mestská polícia monitorovať kamerovým systémom budovu, ktorá je mojim súkromným majetkom?Ďakujem za odpoveď.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

30.03.2015 14:23

Dobrý deň, priestory prístupné verejnosti je možné monitorovať len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo odhaľovania narúšania bezpečnosti štátu. Tento verejný priestor však musí byť označený ako monitorovaný. Takéto snímanie v meste by sa malo plne riadiť zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovatelia (napr. právnické a fyzické osoby, mestské polície, organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov a ďalší), ktorí prevádzkujú bezpečnostné kamerové systémy a databázy s osobnými údajmi spracúvanými v informačných systémoch musia adekvátnym spôsobom zabezpečiť ich ochranu. Ich povinnosťou je mať vypracovaný bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov (alebo tzv. bezpečnostnú smernicu) v ktorom sa opisuje spôsob ochrany osobných údajov pred ich zneužitím. Prevádzkovateľ kamerových systémov je povinný splniť registračnú povinnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR, pokiaľ nepodlieha niektorej z výnimiek uvedených v zákone o ochrane osobných údajov. V opačnom prípade má povinnosť viesť o takomto systéme evidenciu. Vzhľadom na túto skutočnosť mestská polícia využíva kamerový systém na dohľad nad verejným poriadkom a s cieľom predchádzať spáchaniu trestných činov alebo priestupkov. Ďalej Občiansky zákonník vo svojom § 12 ustanovuje, že písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby.


Súvisiace články


Zamestnávatelia, vysielate svojich zamestnancov do zahraničia? Pozor od 18. júna 2016 po novom

Dňa 11. novembra 2015 bol schválený návrh nového zákona č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 18.    Čítať viac

Viac slovenskej hudby v rádiách

Dňa 01.04.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 278/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Cieľom predmetnej novely bolo presadenie hrania väčšieho obsahu produkovanej slovenskej hudby a slovenských interpretov slovenskými rádiami.    Čítať viac

Ste dlžníkom zdravotnej poisťovne? Na akú starostlivosť máte po novom nárok?

Z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti mali novoročné zmeny význam najmä pre tých, ktorí sú zaradení do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne. Po novom majú nárok na viac, ako len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.    Čítať viac

Viete ako postupovať pri dopravnej nehode v zahraničí?

Sezóna dovoleniek vrcholí a mnohí z nás sa vyberú do zahraničia autom. Ako však postupovať v prípade, keď sa vám na zahraničných cestách stane dopravná nehoda? Všeobecný postup V prvom rade sa presvedčte, či niekto nie je zranený a nepotrebuje poskytnúť prvú pomoc.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj