Hypotéka a osobný bankrot | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Hypotéka a osobný bankrot - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Hypotéka a osobný bankrot

13.01.2015 19:39 Jana

Pán Advokát, Ako je to v prípade hypotéky a osobného bakrotu? Hypotéku splácam ja a moja priateľka, obaja sme na zmluve o hypotéke. Hypo je čerstvá, z roku 2012 ( koniec roka ). Suma hypotéky je stiahnutá inkasom z priateľkinho účtu každý mesiac a záložné právo má banka na dom. Podstatné je, že svoju časť hypotéky si viem zabezpečiť cez finančnú výpomoc rodiny tj aj nadalej by bola riadne splácaná. Majiteľom domu je priateľka (nie sme manželia ), žiaľ v podnikaní to tak chodí ako chodí a čelím problémom, ktoré sú na ceste. Je možné v takomto prípade uvažovať o inštitúte osobného bankrotu?


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

14.01.2015 22:44

Dobrý deň, keď dokážete splácať spomínanú hypotéku buď z nejakých ušetrených peňazí, z iných príjmov alebo ako ste to napísali cez výpomoc Vašej rodiny, v tom prípade by som neodporúčal osobný bankrot, keďže tento inštitút je najlepší pre dlžníkov v úpadku (platobne neschopných), ktorí majú viac ako jedného veriteľa a nie sú schopní plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. Podľa toho, čo píšete, neviem posúdiť, aká je finančná situácia Vašej priateľky, ale ak máte možnosť, využite iné právne prostriedky a osobný bankrot až v poslednom rade a to len po splnení podmienok. Odpoveď pre Ladu: Dobrý deň, ak majetok (hnuteľný a nehnuteľný) a príjem (mzda) Vášho syna nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie, najprv by som odporučil podať návrh na odklad exekúcie, ale to len za splnení podmienok, čiže ak Váš syn bez svojej viny sa ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený.V prípade Vášho syna si viem predstaviť aj zastavenie exekúcie z dôvodu, že jeho majetok nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Ak má nejaké ušetrené peniaze určite by som sa pokúsil dohodnúť sa s exekútorom a s oprávnenými z exekúcie na povolení splátkového kalendára. Inštitút osobného bankrotu je najlepší pre takých dlžníkov v úpadku (platobne neschopných), ktorí majú viac ako jedného veriteľa a nie sú schopní plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok.


Súvisiace články


Osobný bankrot

Otázka: Vážený pán advokát, chcel by som sa spýtať, ako funguje na Slovensku osobný bankrot a aké sú jeho podmienky. Mám exekúciu za to, že som pred 20 rokmi ručil na pôžičku. Všetci, ktorých sa to týka sú už mŕtvi.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj