Exekúcia | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Exekúcia - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Exekúcia

24.01.2020 18:25 Filip

Dobrý večer.Poprosim o odpoveď na moju otazku.EX manžel má na slovensku 5 pravopl.exekucii.Nemá tu žiaden majetok a ani sa na slovensku nezdržuje.Pracuje aj žije v nemecku.Kto al.ako budú tieto exekúcie vymahané?Ďakujem pekne za odpoveď.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

26.01.2020 07:12

Dobrý deň, exekúciu vykonávajú súdni exekútori, ktorých na to poveruje súd. Súdny exekútor po začatí exekúcie upovedomí účastníkov exekučného konania (t. j. oprávneného a povinného), jednak o začatí exekúcie ako aj o spôsobe akým bude vykonaná (v prípade, ak je ho už možné určiť). Exekútor určí, či bude viesť exekúciu výlučne jedným spôsobom alebo kombináciou viacerých spôsobov. Exekúciu na peňažné plnenie možno uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi: a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, b) prikázaním pohľadávky, ktoré sa môžu vykonať: I. prikázaním pohľadávky z účtu v banke, II. prikázaním iných peňažných príjmov, III. postihnutím iných majetkových práv, IV. exekúciou na obchodný podiel, c) predajom hnuteľných vecí, d) predajom nehnuteľných vecí (v rámci ktorých je subsumovaná aj právna úprava predaja spoluvlastníckeho podielu), e) predajom cenných papierov, f) zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach, g) predajom podniku, h) príkazom na zadržanie vodičského preukazu. Pred samotným vymáhaním dlžného plnenia je však exekútor povinný vyzvať povinného, aby vymáhaný nárok splnil dobrovoľne. Zároveň ho poučí, že ak si povinnosť dobrovoľne nesplní, bude k jej splneniu donútený. V prípade, že povinný predsa len nesplní svoju povinnosť dobrovoľne, exekútor vydá a doručí najskôr príkaz na začatie exekúcie a neskôr aj exekučný príkaz. Na druhej strane, slovenský exekútor nemá právo vymáhať pohľadávku v zahraničí, pretože jeho pôsobnosť je  obmedzená iba na územie SR. Ak by teda dlžník nemal v SR žiaden majetok ani tu nežije mohlo by byť vymoženie komplikovanejšie, nie však úplne vylúčené. Veriteľ totiž môže začať exekučné konanie aj v inej krajine EÚ, a to na podklade slovenského rozhodnutia, ktoré bude v danej krajine uznané. Nemecký exekútor by následne mohol na podklade uznaného slovenského rozhodnutia začať exekúciu a strhávať dlžníkovi napr. peniaze od zamestnávateľa, prípadne zvoliť iný spôsob výkonu exekúcie.


Súvisiace články


Odklad exekúcie

Otázka: Vážená advokátska kancelária, prosím Vás potrebovala by som poradiť v jednej veci čo sa týka postupu exekútora, nikto mi v tomto nechce ani nevie poradiť. Jedná sa o to, že bola začatá exekúcia a následne hneď bola vyhlásená dražba na nehnuteľnosť.    Čítať viac

Exekúcia - na čo má právo exekútor

Dobrý deň pán advokát, potrebovala by som poradiť. Môj vtedajší manžel si počas podnikania narobil dlžoby v sociálnej a zdravotnej poisťovni a preto mu hrozí exekúcia. Lenže v r.    Čítať viac

Ako sa brániť proti exekúcii?

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti alebo o vypracovanie splátkového kalendára.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj