Dražba | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Dražba - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Dražba

21.11.2016 18:06 Monika Olexova

Prosím Vás a viete mi k tejto teme odpovedat ze ked sa čiastka vo výške spoluvlastníckeho podielu zloži pred dražbou a k dražbe nepríde, tak či preberacie práva takisto zaniknu ako pri samotnej dražbe?? a LV sa vyčistí?? Ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

22.11.2016 22:00

Dobrý deň, vychádzam zo skutočnosti, že voči spoluvlastníkovi je vedená exekúcia. Pokiaľ dlžník dlžnú sumu uhradí tesne pred začiatkom dražby, dlžník o nehnuteľnosť (spoluvlastnícky podiel) nepríde. Ďalej v zmysle Exekučného poriadku platí, že aj spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť exekučnému predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu však podlieha schváleniu súdu. Následne exekútor prikáže katastrálnemu odboru vymazať exekučné záložné právo z listu vlastníctva.


Súvisiace články


Odklad exekúcie

Otázka: Vážená advokátska kancelária, prosím Vás potrebovala by som poradiť v jednej veci čo sa týka postupu exekútora, nikto mi v tomto nechce ani nevie poradiť. Jedná sa o to, že bola začatá exekúcia a následne hneď bola vyhlásená dražba na nehnuteľnosť.    Čítať viac

Exekúcia - na čo má právo exekútor

Dobrý deň pán advokát, potrebovala by som poradiť. Môj vtedajší manžel si počas podnikania narobil dlžoby v sociálnej a zdravotnej poisťovni a preto mu hrozí exekúcia. Lenže v r.    Čítať viac

Ako sa brániť proti exekúcii?

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti alebo o vypracovanie splátkového kalendára.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj