Dražba nehnuteľnosti | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Dražba nehnuteľnosti - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Dražba nehnuteľnosti

30.07.2017 14:11 AMEDIO

Dobrý deň. Nedavno som z banky dostal list o priprave dražby nehnutelnosti. Hypotéku však platím a nemam tam omeškanu platbu. Mam tam však v banke omeškaný spotrebný úver a mam zaplatiť v hotovosti 2200€ čo si nemôžem dovoliť. Chcem sa spýtať, či je možné na základe toho dať nehnuteľnosť do dražby keď hypotéka je splácana. Ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

03.08.2017 11:11

Dobrý deň, v prípade, že klient úver nespláca, banka sa ho snaží rôznymi spôsobmi vyzvať k splneniu tejto povinnosti a až následne ho vyzve, aby svoj dlh na úvere splatil naraz, ak k tomu zo strany dlžníka nedôjde, banka dá návrh na dražbu dražobnej spoločnosti. Tá sa Vás opätovne bude snažiť vyzvať k plneniu a ak z Vašej strany opäť k ničomu nedôjde, začne pripravovať znalecký posudok a zároveň určí termín dražby. Po otvorení dražby licitátorom je Vaša posledná možnosť na vyplatenie dlhu, prirátajú sa už k nemu však aj náklady dražby, ktoré sú nemalé. V zmysle §12 ods. 5 Zákona o dobrovoľných dražbách máte ešte možnosť do 10 pracovných dní od doručenia znaleckého posudku vzniesť u dražobníka námietky proti ohodnoteniu predmetu dražby, prípadne žiadať vyhotovenie znaleckého posudku iným znalcom. Uvádzate, že Váš dlh sa týka spotrebného úveru, nie hypotéky na nehnuteľnosť, to však v tomto prípade nie je rozhodujúce, nakoľko exekúciu podľa Exekučného poriadku je možné vykonať týmto spôsobom, ak je podkladom exekučný titul ukladajúci povinnosť zaplatiť peňažnú sumu. Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej máte hlásený trvalý alebo prechodný pobyt, by nebolo možné vykonať iba v prípade, že by peňažná pohľadávka bez príslušenstva neprevyšovala ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie 2 tisíc eur.


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj