Dedičstvo | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Dedičstvo - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Dedičstvo

16.06.2020 19:07 Viola

Vážený pán advokát, otázku na vás smerujem v mene môjho manžela a jeho 2 bratov. Cca pred 1,5 rokom totiž oni traja zdedili v dedičskom konaní po babke polovicu nehnuteľnosti -rodinného domu. Dom obýva ich teta, ktorá zdedila druhú polovicu. Bratia majú v rukách notársku zápisnicu a tiež zápis z katastra kde sú zapísaní ako spoluvlastníci. Problém je v tom že teta odmieta komunikovať, chceli sa dohodnúť na vyplatení z dedičstva a teta absolútne nemá záujem. Vyhovára sa na svoju zlú finančnú situáciu. Lenže ona dom obýva, užíva, investovať doň neinvestuje a tým pádom sa dom ničí a jeho hodnota klesá. Bratia k domu nemajú ani kľúče ani možnosť vstúpiť či inak ho užívať. O vyplatení teta nechce ani počuť keď sa o tom s ňou chceli porozprávať, tak ich s krikom vyhnala, lenže peniaze by potrebovali aj naše rodiny a tak bratia nevedia čo robiť, ako presne postupovať, ako to celé dať na súd. Potrebovali by vlastne aj reálneho advokáta, lenže žiadneho nepoznáme a tiež nevieme čo by nás to všetko stálo a ako teda postupovať. Bola by som veľmi rada, ak by ste nás vedeli nasmerovať a poradiť čo teda presne robiť. PS: Keďže sme z okresu Galanta a Vy pán advokát z okresu Dunajská Streda, možno by sme mali záujem aj o reálne poradenstvo od Vás, alebo teda zastupovanie v tejto veci. Ako sa vieme na vás nakontaktovať? Ďakujem.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

17.06.2020 19:32

Dobrý deň,

vo Vašom prípade išlo o nadobudnutie nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva, pričom – aspoň podľa opísaného predpokladám - Váš manžel a jeho bratia nadobudli spoluvlastnícky podiel v rodinnom dome každý vo výške 1/6 a Vaša teta vo výške 3/6. Jednou z možností by bolo, aby Váš manžel a jeho bratia uzatvorili s tetou dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, kde by sa dohodli na tom, ako si tento rodinný dom rozdelia (či by už oni vyplatili tetu, teta ich alebo by sa dom predal a výťažok by si rozdelili podľa výšky podielov). Podľa opísaného sa mi však dosiahnutie dohody zdá byť ako nedosiahnuteľné a keďže nikto nemôže druhého (Vášho manžela a jeho bratov) nútiť k tomu, aby v takomto stave (v pozícii spoluvlastníka nehnuteľnosti) zotrvali, druhou možnosťou je podať na súd návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde súd podľa návrhu autoratívne rozhodne, ako sa podielové spoluvlastníctvo (PS) vyporiada, t.j. vo Vašom prípade rozhodne o tom, ako sa dom ,,rozdelí“. Predpokladám, že reálne rozdelenie rodinného domu neprichádza do úvahy, tak potom znova nastupujú možnosti opísané vyššie: a) súd rozhodne o tom, že dom nadobudne jeden zo spoluvlastníkov (súd mu dom prikáže do výlučného vlastníctva) a uloží mu povinnosť vyplatiť ostatných; b) súd rozhodne o tom, že sa dom predá a výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov. Môže však nastať aj situácia, že súd rozhodne tak, že PS nevyporiada, ale len ak sú na to dôvody osobitného zreteľa (vážna choroba tety a podobné), súd však na splnenie týchto dôvodov prihliada veľmi prísne.

Keďže sa s Vami teta Vášho manžela odmieta baviť, doporučil by som zaslanie predžalobnej výzvy (pokus o zmier medzi spoluvlastníkmi), aspoň by vedela, že situácia je vážna a že to takto nemienite ďalej trpieť. Ak by na výzvu žiadnym spôsobom nereagovala, tak potom Vám už nezostáva nič iné, ako podať návrh na súd a prostredníctvom súdneho konania dotiahnuť vec do úspešného konca.

P.S. Keďže ste z okresu Galanta a ja som priamo z Galanty (v Dunajskej Strede mám len pobočku advokátskej kancelárie) a keď budete cítiť, že potrebujete ,,reálneho advokáta“, tak mi pokojne napíšte mail na advokat@banos.sk, pošlite mi číslo na Váš mobil, ja Vám zavolám a rád pomôžem.


Súvisiace články


Dedičstvo

Otázka: Vážený pán advokát, otázku na vás smerujem v mene môjho manžela a jeho 2 bratov. Cca pred 1,5 rokom totiž oni traja zdedili v dedičskom konaní po babke polovicu nehnuteľnosti -rodinného domu.    Čítať viac

Vydedenie

Otázka: Dobrý deň pán advokát, prosím Vás o radu a pomoc pri riešení môjho problému. Som vdovec na dôchodku, mám dcéru, ktorú som po smrti manželky vychovával sám. Keď sa dcéra po ukončení VŠ osamostatnila, prispel som jej na kúpu bytu sumou vo výške 50.    Čítať viac

Vzdanie sa dedičstva

Nikoho nemožno nútiť, aby prijal dedičstvo. Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. Odmietnutie dedičstva sa môže urobiť dvoma spôsobmi a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj