Dedi exekúciu po bratovi keď nemajú rodicov | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Dedi exekúciu po bratovi keď nemajú rodicov - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Dedi exekúciu po bratovi keď nemajú rodicov

15.02.2021 20:38 anonym
Dedenie exekúcie po bratovi

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

17.02.2021 16:46

Dobrý deň, 

pokiaľ súrodenci nemajú rodičov, a jeden zo súrodencov, ktorý má exekúcie zomrie, pričom tento okrem svojho súrodenca nemá nikoho iného (potomkov, manžela), podľa § 475 Občianskeho zákonníka platí, že ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedič následne zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. To znamená, že v prípade dedenia by nemala nastať taká situácia, že dedič po dedení bude v horšej situácii ako predtým. Zodpovednosť za poručiteľove dlhy je zákonom limitovaná výškou nadobudnutého dedičstva. Pokiaľ ste teda jediným dedičom Vášho nebohého brata, odporúčam kontaktovať daného notára za účelom preverenia rozsahu dedičstva a zistenia ďalších informácií o dedičskom konaní. Pokiaľ by mal brat i nejaký majetok, za jeho dlhy by ste zodpovedal len do výšky tohto zdedeného majetku. Rovnako by ste sa mohli dohodnúť s veriteľmi, že im dedičstvo prenecháte na úhradu dlhov. Pokiaľ by mal brat viac dlhov ako aktív, dedičstvo môžete v celosti odmietnuť. Ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok, len dlhy, nenastupuje dedenie a nedochádza k prejednaniu dedičstva. V takomto prípade by malo dôjsť k zastaveniu dedičského konania. Obdobne by tomu tak malo byť i v prípade, že poručiteľ zanechal len majetok nepatrnej hodnoty.


Súvisiace články


Dedičstvo

Otázka: Vážený pán advokát, otázku na vás smerujem v mene môjho manžela a jeho 2 bratov. Cca pred 1,5 rokom totiž oni traja zdedili v dedičskom konaní po babke polovicu nehnuteľnosti -rodinného domu.    Čítať viac

Vydedenie

Otázka: Dobrý deň pán advokát, prosím Vás o radu a pomoc pri riešení môjho problému. Som vdovec na dôchodku, mám dcéru, ktorú som po smrti manželky vychovával sám. Keď sa dcéra po ukončení VŠ osamostatnila, prispel som jej na kúpu bytu sumou vo výške 50.    Čítať viac

Vzdanie sa dedičstva

Nikoho nemožno nútiť, aby prijal dedičstvo. Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. Odmietnutie dedičstva sa môže urobiť dvoma spôsobmi a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby