Dedenie po babke | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Dedenie po babke - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Dedenie po babke

04.08.2015 16:27 anonym

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu.Ide o to, že pred mesiacom zomrela moja babka. Čakáme teda na dedičské konanie. Babka mala spísanú záveť, kde uviedla,že celú svoju polovicu budem dediť ja ako vnučka a teda polovica zostane manželovi, (dedkovi). Otázka z mojej strany je, či je možné požiadať o zápis do katastra ako spoluvlastník už pri notárovi, dôvod je ten, že je to môj nevlastný dedko a teda nikdy nemal somnou taký vzťah ako by mal byť a viacej je naklonený na svoju stranu k neterkám a synovcom. Už aj spomenul, že by za symbolickú cenu chcel dať neterke byt po babke, ale ja som proti tomu, aby sa byt predal za 50 tis.eur, ked reálna hodnota je min 90-100 tis.eur podla aktuálnej trhovej hodnoty.Bojím sa, že bude robiť všetko preto aby mi dal tu najnižšiu možnú sumu , pretože už teraz je veľmi nervozny ohľadne vysporiadania majetku po babičke. Ďakujem za Vašu odpoveď.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

24.08.2015 15:10

Dobrý deň, pri dedení nehnuteľností notár vykoná za dedičov podanie návrhu na záznam vlastníckeho práva na základe osvedčenia o dedičstve do katastra nehnuteľností. Čo sa týka podielového spoluvlastníctva, každý podielový spoluvlastník môže so svojím podielom nakladať, teda má právo ho previesť na iného alebo ho darovať, prípadne ho prenechať inej osobe závetom. Zákon však obmedzuje túto zmluvnú voľnosť pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a to v prospech a na ochranu ostatných spoluvlastníkov. Ak niektorý spoluvlastník chce previesť svoj podiel na tretiu osobu (príp. len jedného spoluvlastníka) musí ho najskôr ponúknuť na odkúpenie všetkým ostatným spoluvlastníkom vzhľadom na ich predkupného práva, a to za rovnakých podmienok, za akých by svoj podiel predal tretej osobe.Teda dedo by mal ponúknuť svoj podiel na nehnuteľnosti pred jeho prevodom Vám, ako spoluvlastníkovi. Táto povinnosť neplatí iba ak ide o prevod na blízku osobu. Pokiaľ by Váš dedo previedol svoj podiel bez ponúknutia svojho podielu Vám, ako ďalšiemu spoluvlastníkovi, tým by porušil Vaše predkupné právo, takúto zmluvu o prevode vlastníctva by ste mohli následne napadnúť na súde. Ak po zápise vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľností nechcete ostať ďalej v tomto spoluvlastníckom vzťahu, budete mať možnosť buď sa dohodnúť s dedom na zrušení a vzájomnom vyporiadaní spoluvlastníctva, alebo ak sa nedohodnete, vyporiadanie vykoná na návrh niektorého z Vás súd. Súd pri svojom rozhodnutí buď prikáže nehnuteľnosť len jednému z Vás, za primeranú náhradu, alebo ak žiadny z Vás nebude mať záujem vlastniť túto nehnuteľnosť, potom predá vec tretej osobe, a rozdelí výťažok z predaja podľa výšky Vašich podielov.


Súvisiace články


Dedičstvo

Otázka: Vážený pán advokát, otázku na vás smerujem v mene môjho manžela a jeho 2 bratov. Cca pred 1,5 rokom totiž oni traja zdedili v dedičskom konaní po babke polovicu nehnuteľnosti -rodinného domu.    Čítať viac

Vydedenie

Otázka: Dobrý deň pán advokát, prosím Vás o radu a pomoc pri riešení môjho problému. Som vdovec na dôchodku, mám dcéru, ktorú som po smrti manželky vychovával sám. Keď sa dcéra po ukončení VŠ osamostatnila, prispel som jej na kúpu bytu sumou vo výške 50.    Čítať viac

Vzdanie sa dedičstva

Nikoho nemožno nútiť, aby prijal dedičstvo. Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. Odmietnutie dedičstva sa môže urobiť dvoma spôsobmi a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj