Dedenie dlhu | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Dedenie dlhu - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Dedenie dlhu

09.05.2021 22:02 anonym
Ak matka počas života narobí dlhy,zomrie,ostane otec,ktorý tie dlhy zdedi,môžu sa ich deti v tejto situácii vzdať dedičstva po rodičoch?

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

23.05.2021 21:32

Dobrý deň,

V zmysle Občianskeho zákonníka platí, že Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že dedič nemôže zdediť viac dlhov ako je cena nadobudnutého dedičstva. Nikoho však nemožno nútiť, aby dedičstvo prijal, a preto Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. Pri odmietnutí dedičstva je potrebné dodržať formu tohto právneho úkonu. V zmysle Občianskeho zákonníka dedič môže dedičstvo odmietnuť ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.  Okrem formy je potrebné dodržať aj lehotu na odmietnutie dedičstva, a teda dedič môže dedičstvo odmietnuť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva možno urobiť osobne alebo prostredníctvom zástupcu na základe plnomocenstva.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva však nemôže urobiť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu dedičstva taktiež nemožno pripojiť výhrady alebo podmienky, takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenie by nemalo účinky odmietnutia dedičstva. V neposlednom rade uvádzame, že Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať.


Súvisiace články


Odklad exekúcie

Otázka: Vážená advokátska kancelária, prosím Vás potrebovala by som poradiť v jednej veci čo sa týka postupu exekútora, nikto mi v tomto nechce ani nevie poradiť. Jedná sa o to, že bola začatá exekúcia a následne hneď bola vyhlásená dražba na nehnuteľnosť.    Čítať viac

Exekúcia - na čo má právo exekútor

Dobrý deň pán advokát, potrebovala by som poradiť. Môj vtedajší manžel si počas podnikania narobil dlžoby v sociálnej a zdravotnej poisťovni a preto mu hrozí exekúcia. Lenže v r.    Čítať viac

Ako sa brániť proti exekúcii?

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti alebo o vypracovanie splátkového kalendára.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj