Dedenie a hypoteka | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Dedenie a hypoteka - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Dedenie a hypoteka

27.11.2020 09:00 anonym
Dobrý deň, poprosím o radu. Pred troma rokmi sme podali o bankrot to už nemôžem žiadať o hypotéku či úver na rekonštrukciu domu. Zdedim nehnuteľnosť od rodičov no pred troma rokmi som podala o bankrot nebude to vadiť ak budem vlastniť nehnuteľnosť. Ďakujem veľmi pekne za odpovede, za čas. DAKUJEM Horvathova

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

02.12.2020 16:39

Dobrý deň prajem,

dlžník, po vyhlásení osobného bankrotu dediť môže a zároveň ani dedičstvo odmietnuť nesmie. Dlžník je povinný dobrovoľne ponúknuť svojím veriteľom aspoň polovicu z majetku, ktorý zdedil. Rovnako to platí, ak dlžník po vyhlásení osobného bankrotu vyhrá napr. v lotérii alebo nadobudne majetok vyššej hodnoty darovaním. V prípade, že dlžník dobrovoľne neponúkne polovicu alebo túto skutočnosť zatají, môže veriteľ v zmysle § 166f ods.1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii podať na príslušný súd návrh na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. Veriteľ tak môže urobiť do šiestich rokoch od vyhlásenia oddlženia. Ak by súd zrušil oddlženie, oddlženie sa stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Zákon osobe, ktorá si predtým prešla osobným bankrotom nijako nezakazuje požiadať o hypotéku, resp. úver. Niektoré banky poskytujú úvery aj oddlženým osobám, no niektoré nie. Odporúčame informovať sa v konkrétnej banke.


Súvisiace články


Osobný bankrot

Otázka: Vážený pán advokát, chcel by som sa spýtať, ako funguje na Slovensku osobný bankrot a aké sú jeho podmienky. Mám exekúciu za to, že som pred 20 rokmi ručil na pôžičku. Všetci, ktorých sa to týka sú už mŕtvi.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby