Dedenie a exekúcia | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Dedenie a exekúcia - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Dedenie a exekúcia

21.08.2020 17:07 anonym
Dobrý deň. Chcem sa spýtať, na dedenie, keď ma jeden z dedičov má exekútora. Môže sa vzdať dedičstva v prospech jedného z dedičov? Ktorý by mu v prípade predaja vyplatil podiel? Ide o to, aby sa predmetné pozemky dali predať. Ďakujem

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

15.10.2020 16:48

Dobrý deň,

podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka týkajúcich sa dedenia sa pripúšťa možnosť odmietnuť dedičstvo, a to podľa § 463. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Ide o striktne formálny úkon, na ktorý je povinný Vás upozorniť aj notár v rámci dedičského konania. Pri tomto úkone je potrebné poznamenať, že dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta. Dôležitým inštitútom občianskeho práva je možnosť odporovať právnym úkonom podľa § 42a Občianskeho zákonníka. Vo vzťahu k Vášmu právnemu úkonu v rámci dedičského konania, by mohol veriteľ namietať, že ste ho ukrátili o jeho pohľadávku, na ktorú má nárok aj z toho majetku, ktorý mu Vašim konaním ušiel. Preto apelujem na to, aby ste zvážili dôsledky svojho úkonu v dedičskom konaní.


Súvisiace články


Dedičstvo

Otázka: Vážený pán advokát, otázku na vás smerujem v mene môjho manžela a jeho 2 bratov. Cca pred 1,5 rokom totiž oni traja zdedili v dedičskom konaní po babke polovicu nehnuteľnosti -rodinného domu.    Čítať viac

Vydedenie

Otázka: Dobrý deň pán advokát, prosím Vás o radu a pomoc pri riešení môjho problému. Som vdovec na dôchodku, mám dcéru, ktorú som po smrti manželky vychovával sám. Keď sa dcéra po ukončení VŠ osamostatnila, prispel som jej na kúpu bytu sumou vo výške 50.    Čítať viac

Vzdanie sa dedičstva

Nikoho nemožno nútiť, aby prijal dedičstvo. Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. Odmietnutie dedičstva sa môže urobiť dvoma spôsobmi a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj