Darovanie poľn.pôdy | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Darovanie poľn.pôdy - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Darovanie poľn.pôdy

27.09.2021 09:57 anonym
Som občan ČR.Vlastním poľnohospodársku pôdu na SR. Chcem túto pôdu darovať vnukovi, ktorý je tiež občan ČR. Môžem darovaciu zmluvu urobiť v ČR a poslať na slovenský kataster poštou? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

29.09.2021 11:58

Dobrý deň prajem,

darovaciu zmluvu je možné podpísať aj v zahraničí, a to buď na slovenskom zastupiteľskom úrade (bez potreby ďalšieho úkonu) alebo pred zahraničným notárom. Pokiaľ zmluva sa podpisuje pred zahraničným notárom, dokument je potrebné ešte apostillovať alebo superlegalizovať. Česká Republika pristúpila k Haagskemu dohovoru o zrušenie požiadavky legalizácie zahraničných verejných listín, preto pre použitie dokumentov vydaných v Českej Republike sa nevyžaduje vyššie overenie (superlegalizácia) ale postačuje apostila. Zároveň medzi niektorými krajinami sú uzatvorené také medzinárodné zmluvy, ktoré odstraňujú požiadavku verifikovať zahraničné listiny apostilou alebo superlegalizáciou. Ak je dokument písaný v cudzom jazyku, je potrebné na úradné účely v Slovenskej republike zabezpečiť jeho úradný preklad. Z českého jazyka však nie je potrebné robiť úradný preklad. Pred podpísaním zmluvy v Čechách Vám rovnako odporúčame informovať sa na príslušnom katastrálnom úrade na Slovensku, kde sa má zmluva použiť, či budú vyžadovať aj apostille. Návrh na začatie konania o povolení vkladu je spoplatnený sumou 66 € (v prípade elektronického podania tohto návrhu sa platí poplatok polovičný, teda 33 € ). V prípade, ak žiadate urýchlené rozhodnutie o vklade do 15 dní, výška poplatku predstavuje sumu 266 € (v prípade elektronického podania vyberá sa poplatok rovnako polovičný, vo výške 133 € ). Návrh na vklad možno podať osobne na príslušnom katastrálnom odbore, poslať elektronicky alebo aj poštou na príslušný katastrálny úrad.


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj