Darovanie nehnuteľnosti | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Darovanie nehnuteľnosti - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Darovanie nehnuteľnosti

02.01.2020 20:16 Beáta

Dobrý deň p.advokát mohla by som Poprosiť o radu? Zomrel nám otec a a rodinný dom rodičov sa po dedičskom konaní rozdelil na podiely:: mama 62,5% st.syn má 12,5%, ja (dcéra) 12,5% a ml.syn 12,5%.. Najstarší brat sa pred nejakým časom nasťahoval k mame do domu a pre rozdielne názory a bezcharakterné chovanie k mame, nerešpektovanie jej osoby, s ním mama odmieta žiť pod jednou strechou a chce ho z jeho podielu 12,5% vyplatiť a ten podiel potom chce napísať na seba. Mama sa chce s ním dohodnuť ale kedže sme si isté, že s tým nebude suhlasiť bude to musieť riešiť sudnou cestou. Na maminej strane sme i ja s ml.synom takže 3:1.Myslíte, že to sud bude brať v uvahu že sním nechceme mať čo sa týka podielnictva nič spoločné??Nemáme s ním dobre vzťahy ani my surodenci a aj tak by sme raz dom riešili sudnou cestou. Ak by to sud odsuhlasil a mama by mala podiel na dome 75% chcela by Darovacou zmluvou darovať svoj podiel na mňa a ml.syna, tým pádom by sme obidvaja vlastnili po 50% domu. Chcem sa opýtať : po maminej smrti na dedičskom konaní nebude môcť nejak st.brat napadnuť tuto dar.zmluvu, že bol vydedený z maminho podielu ako syn??? Bude sa sa počítať do jeho dedičského podielu, že už bol vyplatený?? Dakujem krásne za odpoved S pozdravom Timea N.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

06.01.2020 08:49

Dobrý deň, občiansky zákonník umožňuje zrušiť podielové spoluvlastníctvo buď dohodou, alebo rozhodnutím súdu. V zmysle §142 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vysporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov“. Hoci uvádzate, že Váš starší brat nemá záujem dohodnúť sa, odporúčam Vám ako prvý krok urobiť to, že ho písomne (písomnosť zaslať na doručenku) vyzvete, že nechcete naďalej zotrvať v podielovom spoluvlastníctve a máte záujem sa s ním dohodnúť a vyplatiť jeho podiel na nehnuteľnosti v opačnom prípade budete nútení sa obrátiť na sud, čo ale bude znamenať zbytočne finančné zaťaženie kvoli sudnym poplatkom, znaleckým posudkom a pod. Pokiaľ na túto písomnú výzvu odpovie záporne, resp. neodpovie vôbec, môžete podať na súd návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva, pričom prílohou tohto návrhu by mala byť aj písomná výzva vrátane doručenky, ktorú ste staršiemu bratovi zasielali. Ako je vyššie uvedené, súd spoluvlastníctvo zruší ak k dohode nedôjde a prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, pričom prihliadne na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Prihliadne aj na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. V návrhu môžete žiadať buď to, aby súd prikázal podiel staršieho brata výlučne Vašej mame, alebo aby ho rozdelil rovnakým dielom na Vašu mamu, Vás a Vášho mladšieho brata. Vaša mama samozrejme môže previesť svoj podiel darovacou zmluvou na Vás a Vášho mladšieho brata. V zmysle Občianskeho zákonníka v prípade smrti Vašej mamy pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania. To znamená, že ak by Vaša mama darovala svoj podiel Vám a mladšiemu bratovi, to by sa započítalo do Vašich dedičských podielov. Ak súd zruší podielové spoluvlastníctvo a zaviaže vás ostatných aby ste vyplatili staršieho brata, tak toto jeho vyplatenie nie je možné považovať za súčasť dedičského podielu, nakoľko ten podiel na nehnuteľnosti patril jemu. Pokiaľ súd zruší podielové spoluvlastníctvo a Vaša mama následne daruje svoj podiel Vám a Vášmu mladšiemu bratovi, potom v prípade jej smrti bude aj naďalej jej starší syn spôsobilý dediť (napríklad ak bude mať Vaša mama nejaké úspory či ostatný majetok). Darovaciu zmluvu môže st. brat napadnuť len pre prípad, že by napriklad Vaša mama nebola na uzatvorenie darovacej zmluvy spôsobilá.


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj