BSM a exekúcia | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

BSM a exekúcia - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

BSM a exekúcia

27.11.2013 10:57 Eva Mikulcová

Dobrý deň: Chcem sa spýtať, či sa môže exekúcia týkať aj vecí BSM keď dlh povinného vznikol pred uzavretím manželstva.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

01.12.2013 14:42

Dobrý deň, v zmysle § 147 Občianskeho zákonníka pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To znamená, že ak pohľadávka nevznikla za trvania manželstva, nemôže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená z majetku patriaceho do BSM.

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby