Auto do užívania inej osobe | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Auto do užívania inej osobe - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Auto do užívania inej osobe

30.03.2021 20:14 anonym
Zdravím Vás,chcela by som sa informovať,či je možné moje auto dať do prenájmu inej osobe na základe zmluvy s tým že ta osoba by mala za auto plnú zodpovednosť aj teda za pripadne nehody,ale nemohla by byt uvedená ako vlastník alebo držiteľ vozidla nakoľko má exekúcie.Vopred dakujem za radu.

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

07.04.2021 19:23

Dobrý deň,

motorové vozidlo ako hnuteľnú vec je možné prenechať nájomcovi do užívania na určitý čas v zmysle nájomnej zmluvy. Ust. § 427 Občianskeho zákonníka hovorí, že fyzické a právnické osoby vykonávajúce dopravu zodpovedajú za škodu vyvolanú osobitnou povahou tejto prevádzky. Rovnako zodpovedá aj iný prevádzateľ motorového vozidla. Kto sa rozumie prevádzkovateľom motorového vozidla špecifikuje zákon o povinnom zmluvnom poistení, v zmysle ktorého je ním fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým vozidlom. Najvyšší súd SR vo svojom uznesení zo dňa 22.07.2020, sp. zn. 6 Cdo 154/2018 judikoval, že ,,na to, aby mohol byť nájomca považovaný za prevádzkovateľa motorového vozidla na účely § 427 Občianskeho zákonníka, je potrebné, aby boli kumulatívne splnené podmienky faktickej a právnej dispozície motorovým vozidlom. Pri skúmaní týchto podmienok v každom konkrétnom prípade je potrebné vziať do úvahy niekoľko faktorov, ktorými sú (i) časový faktor faktickej dispozície, (ii) starostlivosť o dopravný prostriedok zo stránky finančnej a technickej a (iii) charakter vzťahu vlastníka dopravného prostriedku a jeho užívateľa. Uviedol ďalej že pokiaľ účelom predmetnej nájomnej zmluvy bolo prenechať nájomcovi do užívania vozidlo na určitý čas, a následne po ukončení zmluvy ho vrátiť do dispozície prenajímateľa, v žiadnej fáze nájomného vzťahu medzi žalovaným a nájomcom vozidla nebol nájomca oprávnený disponovať s predmetom nájmu obdobne ako vlastník (so všetkými právami a povinnosťami vlastníka)." Preto sa aj pri prenajatí vozidla považuje vlastník vozidla za jeho prevádzkovateľa. V nájomnej zmluve však možno upraviť, že nájomca bude povinný uhradiť prenajímateľovi akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí prevádzkou motorového vozidla.


Súvisiace články


Zamestnávatelia, vysielate svojich zamestnancov do zahraničia? Pozor od 18. júna 2016 po novom

Dňa 11. novembra 2015 bol schválený návrh nového zákona č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 18.    Čítať viac

Viac slovenskej hudby v rádiách

Dňa 01.04.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 278/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Cieľom predmetnej novely bolo presadenie hrania väčšieho obsahu produkovanej slovenskej hudby a slovenských interpretov slovenskými rádiami.    Čítať viac

Ste dlžníkom zdravotnej poisťovne? Na akú starostlivosť máte po novom nárok?

Z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti mali novoročné zmeny význam najmä pre tých, ktorí sú zaradení do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne. Po novom majú nárok na viac, ako len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.    Čítať viac

Viete ako postupovať pri dopravnej nehode v zahraničí?

Sezóna dovoleniek vrcholí a mnohí z nás sa vyberú do zahraničia autom. Ako však postupovať v prípade, keď sa vám na zahraničných cestách stane dopravná nehoda? Všeobecný postup V prvom rade sa presvedčte, či niekto nie je zranený a nepotrebuje poskytnúť prvú pomoc.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby