Anulácia manželstva | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Anulácia manželstva - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Anulácia manželstva

21.01.2016 17:03 Jana

Dobrý deň. Prosím o informáciu. Aké sú dôvody na anulovanie manželstva a do akej doby sa dá o anulovanie požiadať?


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

14.03.2016 11:45

Dobrý deň, okolnosti, ktoré spôsobujú neplatnosť manželstva sú: a) existencia iného manželstva, b) príbuzenský vzťah medzi predkami a potomkami, ako aj medzi súrodencami, to isté platí o príbuzenstve založenom osvojením, c) nedostatok veku, ak ide o maloletého staršieho ako 16 rokov a mladšieho ako 18 rokov, d) duševná porucha, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, e) vyhlásenie o uzavretí manželstva, ktoré nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne. § 14 Zákona o rodine ustanovuje, že manželstvo sa považuje za neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne. O tom, že manželstvo je neplatné podľa tohto ustanovenia súd rozhodne na návrh ktoréhokoľvek manžela. Právo manžela podať návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva podľa § 14 ods. 1 zanikne uplynutím jedného roka odo dňa, keď sa o dôvodoch neplatnosti manželstva podľa odseku 1 dozvedel.


Súvisiace články


Osoba v domove sociálnych služieb

Dobrý deň pán Bános, potrebovala by som poradiť ohľadom pomoci mojej tete, ktorá je umiestnená v domove sociálnych služieb. Ide o to, že dôchodok ktorý dostáva jej nepostačuje na úhradu všetkých nákladov spojených s pobytom v tomto zariadení.    Čítať viac

Návrat s dieťaťom na Slovensko

Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa poradiť. Žijem v Španielsku, mám 6 ročného syna zo Španielom. Teraz sme sa rozišli a ja musím odcestovať späť na Slovensko. Nemám tu prácu a samozrejme žiadny príjem.    Čítať viac

Rozvod - ako na to?

Dobrý deň, chcela by som požiadať pána advokáta o radu. Zrejme sa v našej rodine schyľuje k rozvodu, manžel si našiel inú ženu, ale kvôli deťom sa nechce rozvádzať a chce zostať s nami, čo je pre mňa neprijateľná predstava vzhľadom na danú situáciu, nepríjemnú atmosféru, hádky a plač a takisto nechcem, aby to naše deti zažívali.    Čítať viac

Na ktorý súd podať návrh na rozvod?

Pán advokát, chcela by som sa opýtať, že s manželom už pár týždňov nežijeme spolu. Ja som sa odsťahovala z nášho spoločného bytu naspäť k rodičom. Chcela by som podať návrh na rozvod, len neviem kam ho mám zaslať, teda že na ktorý súd, keďže s manželom sme žili v Prešove a ja momentálne žijem v Banskej Bystrici.    Čítať viac

Osvojenie dieťaťa

Otázka: Pán advokát, môj manžel by si chcel osvojiť môjho 7 ročného syna. Biologický otec s tým ale nesúhlasí, dal len súhlas na zmenu priezviska. Momentálne je vo väzení, výživné platí len na príkaz exekúcie, predtým nie.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj