aký je rozdiel medzi odmietnutím a zamietnutím žaloby, resp. návrhu v Civilnom sporom poriadku? | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

aký je rozdiel medzi odmietnutím a zamietnutím žaloby, resp. návrhu v Civilnom sporom poriadku? - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

aký je rozdiel medzi odmietnutím a zamietnutím žaloby, resp. návrhu v Civilnom sporom poriadku?

01.02.2021 22:23 anonym
Aký je rozdiel medzi odmietnutím a zamietnutím žaloby, resp. návrhu v Civilnom sporovom poriadku?

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

04.02.2021 21:12

Dobrý deň, podľa Civilného sporového poriadku súd odmietne podanie vo veci samej, ak toto nesplní podmienky na prejednanie veci, napríklad je neúplné, nezrozumiteľné, podané oneskorene, neoprávnenou osobou, bez vecného odôvodnenia, nemá zákonom predpísané náležitosti, inými slovami, odmietnutie podania prichádza do úvahy, keď podanie má také vady, ktoré bránia pokračovaniu v konaní. Na druhej strane zamietnutie podania prichádza do úvahy až po samotnom prejednaní veci, ide teda o rozhodnutie vo veci samej. Súd v prípade zamietnutia podania už vo veci koná, vykoná právne úkony, avšak dospeje k záveru, že podaný nárok nie je oprávnený, nie je dôvodný. 


Súvisiace články


Zamestnávatelia, vysielate svojich zamestnancov do zahraničia? Pozor od 18. júna 2016 po novom

Dňa 11. novembra 2015 bol schválený návrh nového zákona č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 18.    Čítať viac

Viac slovenskej hudby v rádiách

Dňa 01.04.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 278/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Cieľom predmetnej novely bolo presadenie hrania väčšieho obsahu produkovanej slovenskej hudby a slovenských interpretov slovenskými rádiami.    Čítať viac

Ste dlžníkom zdravotnej poisťovne? Na akú starostlivosť máte po novom nárok?

Z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti mali novoročné zmeny význam najmä pre tých, ktorí sú zaradení do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne. Po novom majú nárok na viac, ako len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.    Čítať viac

Viete ako postupovať pri dopravnej nehode v zahraničí?

Sezóna dovoleniek vrcholí a mnohí z nás sa vyberú do zahraničia autom. Ako však postupovať v prípade, keď sa vám na zahraničných cestách stane dopravná nehoda? Všeobecný postup V prvom rade sa presvedčte, či niekto nie je zranený a nepotrebuje poskytnúť prvú pomoc.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj