ako sa zorviesť? | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

ako sa zorviesť? - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

ako sa zorviesť?

27.02.2021 22:38 anonym
Dobrý deň. chcela by som poradiť čo všetko potrebujem a kde to vybavím a ako pri podaní rozvodu. vopred dakujem za odpoveď .

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

01.03.2021 21:40

Dobrý deň,

v prípade rozvodu prvý krok je podanie návrhu na rozvod. Návrh na rozvod treba podať na okresný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Ak taký súd nie je, je príslušný všeobecný súd toho, kto nepodáva návrh. Ak nie je ani taký súd, príslušný je všeobecný súd navrhovateľa. Všeobecný súd sa určuje podľa trvalého pobytu osoby. V návrhu na rozvod treba presne označiť oboch manželov - ich meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, občianstvo. Ďalej treba uviesť kedy a kde bolo manželstvo uzavreté. Dôležité je, aby v návrhu na rozvod bola uvedená aj skutočnosť, či pochádza z manželstva maloleté dieťa. V návrhu na rozvod manželstva treba ešte uviesť príčiny rozvratu manželstva, ktoré viedli k jeho rozpadu, aby súd mal preukázané, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Dôležitou súčasťou návrhu je aj jeho petit, čo je vlastne zhrnutie toho, čo žiadate - aby súd Vaše manželstvo rozviedol a pokiaľ z Vášho manželstva pochádza aj maloleté dieťa, tak je potrebné uviesť aj to, ako si predstavujete úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu, teda komu bude dieťa po rozvode manželstva zverené do osobnej starostlivosti (prípadne, či bude zverené do striedavej starostlivosti oboch rodičov), koľko bude platiť výživné na maloleté dieťa rodič, ktorému dieťa nebude zverené do osobnej starostlivosti, prípadne upraviť styk tohto rodiča s maloletým dieťaťom.

Prílohami návrhu na rozvod sú sobášny list, potvrdenie o poslednom spoločnom bydlisku (ak máte také bydlisko - vybavíte na príslušnej matrike), a pokiaľ z manželstva pochádza aj maloleté dieťa tak aj rodný list maloletého a dohoda rodičov o úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, ak je takáto dohoda uzavretá.  Prílohy by mali byť originály, prípadne úradne overené kópie. Samozrejme návrh treba podpísať a uviesť dátum podpisu.

Súdny poplatok pri podaní návrhu na rozvod manželstva je 66,- EUR, treba ho kúpiť v kolkoch buď na pošte alebo priamo na súde kde podávate návrh. V prípade bezdetného manželstva návrh na rozvod manželstva ako aj všetky prílohy treba podať na súd v dvoch vyhotoveniach. Ak máte aj dieťa, tak v troch vyhotoveniach - aj návrh, aj všetky prílohy.

Po podaní návrhu na rozvod súd vyzve druhého manžela, aby sa k návrhu vyjadril. Následne súd nariadi súdne pojednávanie, na ktoré predvolá všetkých účastníkov konania. V prípade, ak z manželstva pochádza aj maloleté dieťa, účastníkom konania bude aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, súd ustanoví ÚPSVAR za kolízneho opatrovníka, aby v tomto konaní zastupoval záujmy maloletého dieťaťa, za ktorým účelom by mal vykonať šetrenie v domácnosti rodičov, najmä pokiaľ sa rodičia na úprave rodičovských práv a povinností nedohodli.


Súvisiace články


Osoba v domove sociálnych služieb

Dobrý deň pán Bános, potrebovala by som poradiť ohľadom pomoci mojej tete, ktorá je umiestnená v domove sociálnych služieb. Ide o to, že dôchodok ktorý dostáva jej nepostačuje na úhradu všetkých nákladov spojených s pobytom v tomto zariadení.    Čítať viac

Návrat s dieťaťom na Slovensko

Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa poradiť. Žijem v Španielsku, mám 6 ročného syna zo Španielom. Teraz sme sa rozišli a ja musím odcestovať späť na Slovensko. Nemám tu prácu a samozrejme žiadny príjem.    Čítať viac

Rozvod - ako na to?

Dobrý deň, chcela by som požiadať pána advokáta o radu. Zrejme sa v našej rodine schyľuje k rozvodu, manžel si našiel inú ženu, ale kvôli deťom sa nechce rozvádzať a chce zostať s nami, čo je pre mňa neprijateľná predstava vzhľadom na danú situáciu, nepríjemnú atmosféru, hádky a plač a takisto nechcem, aby to naše deti zažívali.    Čítať viac

Na ktorý súd podať návrh na rozvod?

Pán advokát, chcela by som sa opýtať, že s manželom už pár týždňov nežijeme spolu. Ja som sa odsťahovala z nášho spoločného bytu naspäť k rodičom. Chcela by som podať návrh na rozvod, len neviem kam ho mám zaslať, teda že na ktorý súd, keďže s manželom sme žili v Prešove a ja momentálne žijem v Banskej Bystrici.    Čítať viac

Osvojenie dieťaťa

Otázka: Pán advokát, môj manžel by si chcel osvojiť môjho 7 ročného syna. Biologický otec s tým ale nesúhlasí, dal len súhlas na zmenu priezviska. Momentálne je vo väzení, výživné platí len na príkaz exekúcie, predtým nie.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby