Ako sa dá odmietnuť vypovedať pred nemeckým súdok ako svedok. | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Ako sa dá odmietnuť vypovedať pred nemeckým súdok ako svedok. - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Ako sa dá odmietnuť vypovedať pred nemeckým súdok ako svedok.

09.04.2021 15:42 anonym
Dobrý deň p. advokát, volám sa Iveta. V minulom roku som ako opatrovateľka pracovala v jednej nemeckej rodine, kde som bola svedkom incidentu medzi dvomi rodinnými príslušníkmi, kde jeden druhého sotil o drevený stĺp v obývačke. Ja som pred policajtom vypovedala ako svedok tejto udalosti, v snahe pomôcť dotknutej strane, netušiac že sa to dostane až pred súd. Dotknutý pán nebol ani práce neschopný, len mal na chrbte modrinu. Teraz ma nemecký súd predvolal vypovedať ako svedka. Lenže ja vypovedať pred nemeckým súdom v žiadnom prípade nechcem. Mám strach o svoje zdravie, vlastne aj o život z agresívneho a psychopatického muža, ktorý tento skutok spáchal, lebo normálny človek také niečo určite nerobí. Podobné incidenty v tejto rodine boli skoro na dennom poriadku a polícia tam chodila neustále. Tak by som Vás chcela poprosiť o pomoc. Potrebovala by som nejaký paragraf, dôvod alebo dôvody, ktoré by som v liste na súd uviedla, aby som ani teraz ani nikdy už nemusela byť predvolaná vypovedať ako svedok tohto incidentu. Za pomoc a radu Vám vopred ďakujem! S pozdravom Iveta

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

14.04.2021 19:21

Dobrý deň, 

vo všeobecnosti by sa mala predvolaná osoba dostaviť na základe predvolania na súd. Dostaviť sa na výsluch musí aj ten, kto je oprávnený odoprieť výpoveď. 

Podľa slovenských právnych predpisov platí, že ak ste v procesnom postavení svedka, odmietnuť výpoveď môžete, ak by ste boli v príbuzenskom vzťahu k obvinenému  (príbuzný v priamom rade, súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel alebo druh). Ako svedok ste oprávnený odoprieť vypovedať tiež v prípade, ak by ste si výpoveďou spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svoju súrodencovi, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. V ostatných prípadoch je svedok povinný vypovedať. 

Keďže samotná cesta do Nemecka predstavuje vysoké finančné náklady, poukazujúc tiež na mimoriadnu situáciu týkajúcu sa koronavírusu vo svete, odporúčal by som Vám zaslať na predmetný súd oznámenie, že z dôvodu hospodárnosti konania a z dôvodu ochrany zdravia pred koronavírusom ospravedlňujete svoju neúčasť. Zároveň by som Vám odporučil navrhnúť súdu v Nemecku, aby vykonal Váš výsluch prostredníctvom inštitútu tzv. dožiadania tu na Slovensku v rámci justičnej spolupráce. To by znamenalo, že Váš výsluch by vykonali slovenské orgány a prepis tohto výsluchu by bol zaslaný na príslušný súd do Nemecka. 


Súvisiace články


Obťažovanie a vyhrážky – problémy s expartnerom

Otázka: Vážený pán advokát, prosím Vás o radu. Bývalý priateľ, s ktorým sa nestýkam už viac ako rok, sa nedokáže zmieriť s rozchodom, pričom svojim hrubým správaním, ponižovaním, urážkami a vyhrážkami ma od seba odohnal.    Čítať viac

Aké možnosti má svedok?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, prosím viete mi poradiť. Svedok bol vypovedať na polícii v trestnej veci a neskôr dostal doporučený list do vlastných rúk zo súdu (pravdepodobne o tom, aby prišiel svedčiť na súd), ktorý list mu uložili na pošte.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj