Ako postupovať? | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Ako postupovať? - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Ako postupovať?

28.12.2013 09:36 anonym

Dobry den chcel by som Vas poprosit o radu ohladom pozemku ktory by som ziskat darovacou alebo kupnopredajnou zmluvou do svojho vlastnictva.Niektory vlastnici mi to podpisali a niektori nie.ako by som mal dalej postupovat?Dakujem vopred


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

02.01.2014 07:25

Dobrý deň, z Vašej otázky usudzujem, že máte záujem o kúpu pozemku, ktorý sa nachádza v podielovom spoluvlastníctve. Na začiatok Vám však musím napísať, že nikoho nemôžete prinútiť, aby Vám svoj podiel predal (daroval) proti svojej vôli. Existujú dva spôsoby, ako môže prísť k zrušeniu a vzájomnému vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva. Jedným zo spôsobov je vzájomná dohoda podielových spoluvlastníkov, ktorá musí byť pri nehnuteľnostiach písomná. Ak k vzájomnej dohode nedôjde, zákon umožňuje zrušiť podielové spoluvlastníctvo a vzájomne sa vyporiadať súdnou cestou, a to podaním návrhu niektorého spoluvlastníka na súd (ak ste spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti aj Vy, môžete teda tak učiniť). Súd pritom prihliadne na veľkosť podielov a na účelné využitie veci, ak je vec možné účelne rozdeliť, súd rozhodne o jej rozdelení. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. K tejto problematike by som chcel ešte uviesť, že pri prevode spoluvlastníckeho podielu, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117 OZ). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj