Ako pomenovať/napísať žiadosť o "prejdení" majetku nesvojprávneho na súrodenca - tento je jeho opatrovateľom | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Ako pomenovať/napísať žiadosť o "prejdení" majetku nesvojprávneho na súrodenca - tento je jeho opatrovateľom - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Ako pomenovať/napísať žiadosť o "prejdení" majetku nesvojprávneho na súrodenca - tento je jeho opatrovateľom

19.02.2021 08:12 anonym
Ako pomenovať/napísať žiadosť o "prejdení" majetku nesvojprávneho na súrodenca - tento je jeho opatrovateľom.

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

24.02.2021 17:46

Dobrý deň, 

pokiaľ sa jedná o prevod majetku z nesvojprávnej osoby na súrodenca, ktorý je jeho opatrovníkom, v prvom rade bude potrebné ustanoviť osobitného opatrovníka nesvojprávneho súrodenca výslovne na tento úkon (napr. podpis kúpnej zmluvy), nakoľko ak by tento úkon namiesto nesvojprávneho vykonal jeho opatrovník, ktorý by mal z tohto úkonu prospech, jednalo by sa v danom prípade o konflikt záujmov. Návrh na ustanovenie opatrovníka pre tento osobitný úkon je potrebné podať na príslušný okresný súd a tento musí byť odôvodnený tak, aby z tohto bolo zrejmé, prečo je daný úkon v prospech nesvojprávneho a prečo je táto osoba vhodná na túto funkciu, preto je vhodné, aby bola v príbuzenskom vzťahu s nesvojprávnym. Po ustanovení opatrovníka na podpis zmluvy (napr. kúpnej), môže byť táto uzatvorená, no aby nadobudla účinky, musí byť schválená súdom, nakoľko sa nejedná o bežný úkon. Z toho dôvodu bude potrebné podať ďalší návrh na súd, a to návrh na schválenie právneho úkonu za nesvojprávnu osobu, ktorý musí byť rovnako dôkladne odôvodnený, tak aby bolo z jeho obsahu zrejmé, prečo je daný úkon v prospech nesvojprávneho (napríklad z predaja majetku bude uhradená liečba nesvojprávneho, či jeho pobyt v zdravotníckom zariadení). Po schválení úkonu súdom, môže byť podaný návrh na zápis vlastníckeho práva do katastra, spolu so zmluvou a právoplatným súdnym rozhodnutím o schválení tohto právneho úkonu.


Súvisiace články


Zamestnávatelia, vysielate svojich zamestnancov do zahraničia? Pozor od 18. júna 2016 po novom

Dňa 11. novembra 2015 bol schválený návrh nového zákona č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 18.    Čítať viac

Viac slovenskej hudby v rádiách

Dňa 01.04.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 278/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Cieľom predmetnej novely bolo presadenie hrania väčšieho obsahu produkovanej slovenskej hudby a slovenských interpretov slovenskými rádiami.    Čítať viac

Ste dlžníkom zdravotnej poisťovne? Na akú starostlivosť máte po novom nárok?

Z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti mali novoročné zmeny význam najmä pre tých, ktorí sú zaradení do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne. Po novom majú nárok na viac, ako len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.    Čítať viac

Viete ako postupovať pri dopravnej nehode v zahraničí?

Sezóna dovoleniek vrcholí a mnohí z nás sa vyberú do zahraničia autom. Ako však postupovať v prípade, keď sa vám na zahraničných cestách stane dopravná nehoda? Všeobecný postup V prvom rade sa presvedčte, či niekto nie je zranený a nepotrebuje poskytnúť prvú pomoc.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby