Ako mám postupovať? | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Ako mám postupovať? - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Ako mám postupovať?

04.11.2013 14:31 Jana

Dobrý deň pán advokát, potreboval by som od Vás radu. Môj otec má dosť dlhov, a už nám prišli upovedomenia o exekúcií od dvoch exekútorov. Bývame spolu v jednom byte a bojím sa toho, že ak príde exekútor, že siahne aj na moje osobné veci. Čo by som mal v takom prípade robiť? Ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

06.11.2013 18:34

Dobrý deň, v zmysle § 37 ods. 3 Exekučného poriadku proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí (exekučnom titule) označený ako povinný, možno vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť z exekučného titulu. Teda podľa Exekučného poriadku je možné viesť exekúciu len na vec, ktorá patrí povinnému. Ak by chcel exekútor viesť exekúciu voči veci, ktorá patrí inej osobe, ako tej, ktorá je uvedená v exekučnom titule ako povinný, teda vo Vašom prípade by to bola vec ktorá patrí Vám, máte možnosť podať na súde tzv. excindančnú žalobu, ktorou by ste mohli žiadať aby bola konkrétna vec či veci vylúčené z exekúcie. Vy ako navrhovateľ ste v konaní o vylúčení veci z exekúcie oslobodený od súdnych poplatkov. Ak by sa stalo, že exekútor príde do bytu Vášho otca a začne spisovať hnuteľný majetok, je potrebné, aby ste hneď pri tomto súpise uviedol, ktoré veci patria výlučne Vám, pričom je dobré, ak to viete nejakým spôsobom aj preukázať, napr. kúpna zmluva, bloček a pod. Ak by však exekútor Vašej žiadosti, resp. námietke nevyhovel, budete sa musieť obrátiť na príslušný súd s podaním vyššie spomínanej žaloby. Až po právoplatnosti rozsudku súdu, že daná vec je vylúčená z exekúcie, sa exekúcia na túto vec nebude vykonávať.


Súvisiace články


Odklad exekúcie

Otázka: Vážená advokátska kancelária, prosím Vás potrebovala by som poradiť v jednej veci čo sa týka postupu exekútora, nikto mi v tomto nechce ani nevie poradiť. Jedná sa o to, že bola začatá exekúcia a následne hneď bola vyhlásená dražba na nehnuteľnosť.    Čítať viac

Exekúcia - na čo má právo exekútor

Dobrý deň pán advokát, potrebovala by som poradiť. Môj vtedajší manžel si počas podnikania narobil dlžoby v sociálnej a zdravotnej poisťovni a preto mu hrozí exekúcia. Lenže v r.    Čítať viac

Ako sa brániť proti exekúcii?

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti alebo o vypracovanie splátkového kalendára.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby