Ako ďalej po pracovnom úraze? - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Ako ďalej po pracovnom úraze?

28.09.2013 13:37 Monika

chcem sa tiež spýtať k výpovedi. Som po pracovnom úraze. Zamestnávateľ však nemá pre mňa vhodnú prácu. Od 20.8.2013 čerpám dovolenku po PN. Teraz čakám na rozhodnutie zamestnávateľa či ma prepustí podľa § 63 ods. 1 písm. b) alebo c). Prosím Vás o radu ako mám postupovať. Ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

29.09.2013 11:43

Dobrý deň, vo Vašom prípade prichádzajú do úvahy dve riešenia, buď sa so zamestnávateľom dohodnete na skončení pracovného pomeru, alebo Vám dá výpoveď. Ak nebudete súhlasiť s dohodou, bude Vám musieť dať iba výpoveď, avšak predtým mu podľa Zákonníka práce vzniká povinnosť ponúknuť Vám prácu na kratší pracovný čas v mieste ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, alebo Vám ponúknuť inú vhodnú prácu v mieste ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce (uvedené ale neplatí vtedy ak by Vám zamestnávateľ dal výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, alebo z dôvodu pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer). Pri oboch spôsoboch skončenia pracovného pomeru budete mať nárok na odstupné, v závislosti od toho koľko rokov, resp. ako dlho ste u zamestnávateľa pracovali. Pri dohode o skončení pracovného pomeru je odstupné dokonca vyššie ako pri výpovedi, keďže ste neuviedol ako dlho pracujete u zamestnávateľa, odkazujem Vás na § 76 ZP kde si môžete pozrieť aká bude jeho výška. Pri dohode by som Vás však upozornil nato, aby ste trval na tom, aby v nej bol uvedený niektorý z dôvodov skončenia pracovného pomeru uvedených v § 63 ods.1 písm. a) alebo b) alebo zo zdravotných dôvodov, pretože v praxi sa často stáva že v dohode tento dôvod nie je uvedený a potom Vy ako bývalý zamestnanec neviete preukázať nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru.


Súvisiace články


Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od leta roku 2016

Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb sa rozumie jeho cezhraničné: a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.    Čítať viac

Ako vymôcť mzdu?

Vymoženie mzdových nárokov inšpekciou práce Práca vám poskytuje príjem, na základe ktorého si zabezpečujete vašu životnú úroveň a životnú úroveň vašej rodiny. Preto máte záujem na tom, aby vám zamestnávateľ v čase na tom určenom vyplácal mzdové nároky vyplývajúce z vášho pracovnoprávneho vzťahu.    Čítať viac

Ako dať výpoveď

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcem Vás poprosiť o radu. Pracujem 5 rokov v automobilke, čo sa odzrkadlilo na mojom zdravotnom stave. Mám pracovnú zmluvu na neurčito, teraz som na PN-ke z dôvodu jednostranne preťaženej chrbtice.    Čítať viac

Môžu mi dať výpoveď? Mám právo na odstupné?

Otázka: Dobrý deň pán advokát. Chcem Vás poprosiť o radu. Dozvedela som sa ,že môj zamestnávateľ -firma s.r.o k 31.4.2013 končí svoju činnosť. Zatiaľ sa mi nikto z firmy neozval - tieto informácie mám od kolegov z práce.    Čítať viac

Nevyplatená mzda a náhrada škody

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som Vás poprosiť o pomoc v nasledovnej veci. Môj manžel pracuje u jedného autodopravcu a ten mu nevyplatil mzdu už za posledných pár mesiacov.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby