Neoprávnené fotenie – otázky a odpovede

Naspäť na Poradňa

Neoprávnené fotenie – otázky a odpovede

V zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.( tým sa myslí napr. tanec, spev atď.)

To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Ešte by som spomenul aj to, že vo vyššie uvedených ustanoveniach OZ sú uvedené výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce:

1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby)

2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo

Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. 

Každý má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. V prípade, ak Vám niekto do týchto oblastí svojim neoprávneným konaním úmyselne zasahuje, bráňte sa. Pomôžeme Vám s výzvou na upustenie od neoprávnených zásahov do Vašich osobnostných práv, s vyhotovením žaloby na ochranu osobnosti, či s návrhmi na náhradu škody, a to v cene už od 100,00 EUR.

 • anonym Odpovedať

  Zdravím, mám na vás otázku. Mam 14 a môj kamarát ma fotil bez môjho súhlasu a robil z toho zostrihy na mobile a upravené fotky a nechce si ich nechať vymazať, aj keď som ho o to požiadal. Nemám istotu, či tieto neposiela niekomu koho nepoznám, alebo dokonca v úmysle zosmiešniť ma.

  16. augusta 2021 v 17:41
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   ak bola fotografia vyhotovená bez Vášho súhlasu, potom s touto fotografiou nemôže táto osoba nakladať, a teda ani ju nikde zverejňovať. V prípade, že by osoba bez Vášho súhlasu zverejnila Vašu fotografiu, možno takéto konanie považovať za porušenie ochrany osobných údajov a tiež porušenie Vášho súkromia. V takom prípade sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR s podaním podnetu.
   Pokiaľ ide o občianskoprávnu ochranu, platí, že obrazové snímky týkajúce sa fyzickej osoby sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. V takom prípade, môžete vyzvať písomne danú osobu, aby odstránila vyhotovenú fotografiu, pričom ju môžete upozorniť, že ak tak neučiní, obrátite sa na súd (vo Vašom prípade, s ohľadom na nízky vek prostredníctvom zákonného zástupcu). V prípade podanej žaloby o ochranu osobnosti môžete taktiež žiadať primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa toto zadosťučinenie nezdalo postačujúce (najmä preto, že bola v značnej miere znížená Vaša dôstojnosť alebo vážnosť v spoločnosti – pričom túto skutočnosť musíte preukázať), máte právo požadovať aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

   18. augusta 2021 v 10:10
 • anonym Odpovedať

  Dobrý deň, chcem sa spýtať poznám chalana 21r., ktorý sa rozišiel s priateľkou 19r. A ona mu teraz robí zo života peklo majú spolu dieťa pol ročne dvovod rozchodu bolo jej správanie ona mu psychicky ubližovala, ukazovala mu fotky z akými chalanmi bola vonku, urazala ho slovne denno denne, psychicky ho vydierala ze ked sa rozidu tak ona sa zabije,keď sa rozišli vyhrotilo to k tomu, že keď prišiel malého pozrieť a mal ho na rukách tak ho skriabala, sticovala za vlasy on sa nemohol brániť, keďže mal dieťa na rukách a teraz to došlo až k tomu, že intímnu jeho fotku dala na sociálnu sieť, on sa z toho psychicky zrútil trvdil, že sa zabije a teraz ho zavreli za psychiatriu. On ako človek je dobráčisko nezaslúži si toto všetko chcem sa teda spýtať, či sa dá nejak to dievča jak sa povie potrestať.

  14. mája 2021 v 19:40
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   Vami opísané konanie je možné riešiť z občianskoprávneho, ale aj z trestnoprávneho hľadiska. Pokiaľ teda boli porušené práva danej osoby, môže sa táto obrátiť na príslušný súd s podaním žaloby na ochranu osobnosti. V rámci tejto žaloby je možné žiadať, aby porušiteľ upustil od neoprávnených zásahov, aby sa ospravedlnil, prípadne, aby tiež nahradil vzniknutú nemajetkovú ujmu v peniazoch. Výšku náhrady vzniknutej ujmy určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a tiež na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva prišlo.
   Uvedené konanie môže tiež zakladať aj trestnú zodpovednosť, pričom toto konanie by mohlo byť posúdené ako poškodzovanie cudzích práv podľa § 375 Tr. zák., prípadne aj ako trestný čin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 Tr. zák. V takom prípade je možné podať oznámenie o skutočnostiach, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu na políciu prípadne na prokuratúru.

   15. mája 2021 v 16:07
 • Linda Odpovedať

  Zdravim. Chcela by som sa informovat ako riesit moju situaciu. Od oktobra/2020 mi vypisuje manzelova teta urazlive sms. Snazila som sa jej dohovorit najprv slusne, potom som uz bola vyvedena z miery a nakoniec som ju blokla. Nadalej mi vsak pise, uraza mna aj moju dceru a manzela. Pyta od nas peniaze, ktore jej vraj dlhujeme aj jej synovi. Nikdy sme si od nej nic nepozicali. Preklina nas, vyhraza sa nam a siri o nas nepravdive informacie. Neradi by sme to riesili trestnym oznamenim nakolko je pravdepodobne psychicky narusena ( neoverene info). Da sa to nejako inak vyriesit? Dakujem

  2. mája 2021 v 17:01
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Pokiaľ sú tieto osobnostné práva narúšané zo strany inej osoby, každý sa môže domáhať, aby sa upustilo od zásahov, aby sa odstránili ich následky, a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie, napr. vo forme ospravedlnenia. Pokiaľ by sa toto zadosť učinenie nezdalo postačujúce najmä preto, že konaním inej osoby bola značne znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, možno sa tiež domáhať priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Týchto nárokov je možné domáhať sa súdnou cestou, v civilnom konaní na základe podania osobnostnej žaloby. Pre tým však odporúčam zaslať pani predžalobnú výzvu, v ktorej by ste ju vyzvali na upustenie od konania, ktorým zasahuje do Vašich osobnostných práv a práv Vašej rodiny, pričom pokiaľ toto bude pokračovať, obrátite sa na príslušný súd. Môžete tiež podať trestné oznámenie pre trestný čin ohovárania, no vzhľadom na povahu konania to môže byť vyhodnotené len ako priestupok voči občianskemu spolunažívaniu, za čo by pani mohla byť uložená pokuta. Odporúčam prekonzultovať Váš prípad s advokátom vo Vašom okolí, ktorý by Vám vedel po získaní bližších informácií odporučiť najvhodnejší postup.

   4. mája 2021 v 16:49
 • anonym Odpovedať

  Dobrý deň, poprosím Vás o odpoveď, čo mám robiť v prípade, že nesúhlasím so zverejnením videoklipu mojej kapely v ktorom účinkujem, nakoľko obsahuje prvky s ktorými v žiadnom prípade nesúhlasím? Ďakujem za odpoveď.

  17. apríla 2021 v 11:15
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   Občiansky zákonník stanovuje, že podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Bez privolenia fyzickej osoby sa smú tieto vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Odporúčam Vám preto vyzvať osoby, ktoré chcú videoklip zverejniť, upustiť od tohto konania. V prípade, ak dôjde k zverejneniu videoklipu, môžete sa tiež domáhať ochrany svojej osobnosti súdnou cestou, najmä žiadať odstránenie videoklipu, ako aj primerané zadosťučinenie vo forme ospravedlnenia.

   19. apríla 2021 v 16:47

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Naspäť na Poradňa