Zrušenie a vysporiadanie BSM a vyrovnanie dlhu | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Zrušenie a vysporiadanie BSM a vyrovnanie dlhu - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Zrušenie a vysporiadanie BSM a vyrovnanie dlhu

Otázka:
Dobrý deň pán advokát,
potrebujem od vás radu. Dá sa urobiť majetkové vysporiadanie manželov aj bez rozvodu? Pred uzavretím manželstva som zdedila rodinný dom spolu so sestrou počas manželstva nebol tento dom rekonštruovaný. V manželstve som zdedila polia, lúky, pasienky a ornú pôdu po starom otcovi. V manželstve sme si zobrali úver 10 000e, ktorý manžel prestal splácať a hrozí mi exekúcia majetku. Môžem prepísať dom a lúky, polia, pasienky, ornú pôdu na deti bez toho aby to bolo posudzované ako podvod?


Odpoveď:

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká:

  • spolu so zánikom manželstva (rozvod, smrť jedného z manželov), resp. ak by manželstvo bolo vyhlásené za neplatné,
  • môže byť zrušené rozhodnutím súdu na návrh jedného z manželov počas trvania manželstva.

Zrušiť BSM počas trvania manželstva možno len rozhodnutím súdu na návrh niektorého z manželov a to: 

  • zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšia existencia BSM odporovala dobrým mravom. Napr. ak by jeden z manželov nehospodárne nakladal s majetkom, alebo ak sa jeden z manželov zámerne nestará o potreby rodiny a spoločnej domácnosti (alkoholizmus, gamblerstvo a pod.), zadlžoval by sa a to by mohlo viezť k ohrozeniu BSM;
  • ak by druhý manžel získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť 
  • rozhodnutím súdu v trestnom konaní o prepadnutí majetku, ktorý tvorí BSM
  • rozhodnutím súdu o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu.  V tomto prípade, ak na majetok manžela - úpadcu (podnikateľa) bol vyhlásený konkurz, BSM zanikne a to priamo zo zákona.
     

Ak raz zanikne BSM počas trvania manželstva, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu a to na návrh jedného z manželov.

Do BSM však nepatria:

I. veci získané dedičstvom

Ak je dedičom jeden z manželov, vec sa nestane súčasťou BSM. Ak by boli dedičmi obaja manželia (napr. v závete by poručiteľ poručil vec obom manželom), ani vtedy sa táto zdedená vec nestane súčasťou BSM. Manželia ju teda budú mať len v podielovom spoluvlastníctve.

II. veci získané darom

V prípade darovania je situácia rovnaká ako v prípade dedičstva. Osobitná situácia môže nastať vtedy, ak by sa manželia obdarovali medzi sebou, napr. manžel daruje manželke auto, alebo šperky. Tieto budú patriť len manželke a nebudú súčasťou BSM.

III. veci, ktoré slúžia len osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov

Do tejto skupiny vecí vylúčených z BSM patria rôzne veci, ktoré využíva pre svoju potrebu len jeden z manželov. V prípade vyporiadania BSM by tieto veci pripadli tomu manželovi, ktorý ich užíval. Ak bola takáto vec ale nadobudnutá počas manželstva z prostriedkov patriacich do BSM, môže súd pri vyporiadaní BSM určiť povinnosť tomu manželovi, ktorý vec týmto spôsobom užíval, nahradiť to, čo sa z BSM na nadobudnutie veci vynaložilo. Napr. ak by manžel pracoval ako masér a masérsky stôl by bol preňho (teda pre výkon jeho povolania) kúpený z peňazí, ktoré patria do BSM, v prípade rozvodu by manželovi súd mohol uložiť povinnosť zaplatiť manželke patričnú čiastku zo sumy, za ktorú bol masérsky stôl kúpený.

IV. vecí vydané v rámci reštitúcií jednému z manželov, 

pokiaľ mal tento predmetnú vec vo vlastníctve ešte pred uzavretím manželstva, alebo ak mu takáto vec bola vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

V. majetok, ktorý nadobudol jeden z manželov ešte pred uzavretím manželstva

VI. bolestné, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia niektorého z manželov

Tieto hodnoty nepatria do BSM, pretože sa viažu na konkrétnu osobu, teda na poškodeného.

VII. autorské diela

Ak jeden z manželov vytvorí dielo (napr. manžel), ku ktorému má autorské práva, nemôže byť nikým obmedzovaný. Teda ani (v tomto prípade) svojou manželkou. Pokiaľ ale ide o autorské odmeny za tvorivú prácu autora - manžela, budú tieto patriť do BSM za podmienky, že manželovi boli vyplatené za trvania manželstva.

Čiže z uvedeného vyplýva, že dom keďže ste ho dedili ešte pred uzatvorením manželstva nebude patriť do BSM, manžel by iba v prípade, že by ste ho počas manželstva nejakým spôsobom zveľadili, alebo opravili, mohol žiadať aby sa mu vrátilo to, čo zo svojho vynaložil na tento dom. To isté platí pokiaľ ide o spomínané dedičstvo po starom otcovi, pokiaľ spomínané veci daroval len Vám, nebude to patriť do BSM... a pokiaľ ide o prepis, to by som Vám neodporučil, nakoľko by sa veriteľ mohol na súde domáhať odporovateľnosti takéhoto právneho úkonu, ktorý by súd mohol vyhlásiť voči nemu za právne neúčinný. Okrem toho platí, že pokiaľ by ste všetky tieto nehnuteľnosti prevádzala na Vaše deti s úmyslom poškodiť svojho veriteľa (nevyplatiť mu úver a znemožniť mu dostať sa k jeho zaplateniu), mohli by ste sa dopustiť trestného činu poškodzovania veriteľa alebo podvodu. Jednoznačne Vám radím, aby ste si všetky kroky okolo prevodu nehnuteľností veľmi dobre premyslela a najmä aby ste o nich nediskutovala na verejnom fóre, mohlo by sa stať, že si úplne zbytočne narobíte problémy.Súvisiace otázky


Vyplatenie podielu

24.05.2015 14:59 anonym

Dobry den, rada by som poprosila o radu. Rodicia su rozvedeni, pocas manzelstva nadobudli spolocne byt.    Čítať viac

Právne ošetrenie prevodu

06.06.2015 20:36 anonym

Dakujem za odpoved zo dna 28 Máj 2015 - 21:05, Akykolvek kontakt s otcom nie je mozny, on riesi veci iba sudne, nie dohodou.    Čítať viac

Čo robiť?

20.09.2015 17:39 Joshua benjamin

Dobry den, manzel odisiel bez slova pred mesiacom,chce si vybudovat novy zivot.Problem je, ze vsetky nase uspory sú na jeho meno, vsetky doklady si riadne schovaval, takze nemam v rukach nic, som na nule a on môze mat na konte 30 000 eur.    Čítať viac

Prípadný rozvod

07.01.2016 09:00 Vladimír Maršalka

Dobrý deň, pán advokát. Prajem vám pokojný a úspešný rok 2016. Prosím láskavo o radu v následujúcej veci.    Čítať viac

Vyporiadanie BSM

16.01.2017 13:23 Erik

Dobry den! Ani neviem ako zacat.Potrebujem Vasu radu!Som zenaty mame 2deti (14 a 18). Pracujem v zahranici a bohuzial zo strany manzelky sa stalo, co sa nemalo stat.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj