Výživné na dospelú dcéru | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Výživné na dospelú dcéru - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Výživné na dospelú dcéru

Otázka:
Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa spýtať na jeden problém, ktorý má môj priateľ. Má dcéru, ktorá je už dospelá, má 20 rokov a študuje na vysokej škole. Popritom zarába okolo 400 eur mesačne a žiada teraz môjho priateľa, aby je platil výživné vo výške 100 eur mesačne, lebo jej peniaze, ktoré si zarobí, nepostačujú. Dcéra žije so svojou matkou v jednej domácnosti. Môjmu priateľovi po odrátaní všetkých mesačných poplatkov zostáva suma okolo 100 eur, z tejto sumy musí vyžiť celý mesiac. Je možné, aby mu súd určil, že musí platiť výživné na svoju dospelú dcéru?

Odpoveď:
Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do vtedy, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Súd pri určovaní výživného prihliada ako na odôvodnené potreby oprávneného – priateľovej dcéry, tak aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného – Vášho priateľa a to aj vtedy, ak by sa Váš priateľ vzdal bezdôvodne výhodnejšieho zamestnania, zárobku, či majetkového prospechu. Súd tiež prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré na seba berie Váš priateľ. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Vzhľadom na to, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov, je dosť možné, že Váš priateľ bude povinný svojej dcére platiť, nemusí to však byť práve ňou určená výška 100,- Eur. Všetko záleží na tom, či dcéra preukáže, že nie je schopná sa sama živiť a že ide o odôvodnenú potrebu z jej strany a naopak Váš priateľ, pokiaľ nebude chcieť nič platiť alebo čo najmenej, musí preukázať, že všetky jeho výdavky sú opodstatnené a naozaj mu zostáva minimum prostriedkov nazvyš.


Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj