Viac slovenskej hudby v rádiách | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Viac slovenskej hudby v rádiách - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Viac slovenskej hudby v rádiách

Dňa 01.04.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 278/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.

Cieľom predmetnej novely bolo presadenie hrania väčšieho obsahu produkovanej slovenskej hudby a slovenských interpretov slovenskými rádiami. Novela v prvom rade zaviedla definíciu „slovenské hudobné dielo“, ktorým sa rozumie hudobné dielo, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.

V období od 1. apríla 2016 do 31. decembra 2016 sú vysielatelia s licenciou (súkromné rádiá) povinní vyhradiť slovenským hudobným dielam najmenej 20 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona (RTVS) najmenej 30 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne.

Od 01. januára 2017 sú vysielatelia s licenciou (súkromné rádiá) povinní vyhradiť slovenským hudobným dielam najmenej 25 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona (RTVS) je od 01. januára 2017 povinný vyhradiť slovenským hudobným dielam najmenej 35 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne.

Časom vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac sa rozumie celkový čas vyhradený vysielaniu hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby za kalendárny mesiac. Do stanoveného percentuálneho podielu sa započítavajú iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6.00 hodiny do 24.00 hodiny, ktoré nie sú doplnkovým vysielaním a nie sú z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom.

Z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam je vysielateľ povinný vyhradiť najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel. Za nové slovenské hudobné dielo sa považuje hudobné dielo vysielané do piatich rokov od jeho prvého uvedenia na verejnosti. Vyššie uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že určenie podielu slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené.

Pri nesplnení povinnosti zaradiť do vysielania ustanovený podiel slovenských hudobných diel v zmysle zákona, hrozí vysielateľovi televíznej programovej služby sankcia vo výške od 165 eur do 6 638 eur a vysielateľovi rozhlasovej programovej služby od 99 eur do 1 659 eur.Súvisiace otázky


Zákaz s kočíkom

18.07.2013 10:04 Stana

Dobrý deň pán advokát Bános, zaujala ma Vaša odpoveď na vyššie uvedené otázky a mala by som k tomu aj ja jednu otázku.    Čítať viac

Fotografovanie domu

07.07.2014 10:55 Marcela Hečková

Dobrý deň , Mám dve otázky niekto odfotografoval môj dom a tieto fotografie použil na udanie na stavebnom úrade kvôli stavebnému povoleniu .    Čítať viac

Filmovanie vlakov

20.11.2014 10:12 Tibor gavronsky

Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať na jednu vec - mojím hobby je filmovanie vlakov u nás, obvykle filmujem len vlaky štátnych dopravcov.    Čítať viac

Dobrý deň, chcel by som sa Vás spýtať jednu otázku. Môžem si bez obmedzenia na ulici, námestí kamerovať osoby, autá, veci, budovy?    Čítať viac

Kamerovanie súkromnej budovy

15.03.2015 20:18 anonym

Dobrý deň.Má právo Mestská polícia monitorovať kamerovým systémom budovu, ktorá je mojim súkromným majetkom?    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj