Môžu mi dať výpoveď? Mám právo na odstupné? | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Môžu mi dať výpoveď? Mám právo na odstupné? - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Môžu mi dať výpoveď? Mám právo na odstupné?

Otázka:
Dobrý deň pán advokát.
Chcem Vás poprosiť o radu. Dozvedela som sa ,že môj zamestnávateľ -firma s.r.o k 31.4.2013 končí svoju činnosť. Zatiaľ sa mi nikto z firmy neozval - tieto informácie mám od kolegov z práce. Momentálne som na PN - tehotná. Pre môjho zamestnávateľa pracujem už cez dva roky (ako kuchárka). Prosím Vás ak firma končí - dostanem výpoveď? Ako je to z odstupným? Mám naň nárok ak som momentálne na PN a som tehotná? Ako je to v tomto prípade z nevyčerpanou starou a novou dovolenkou? Musí mi ju zamestnávateľ podľa zákona preplatiť? Čo sa pre mňa v tomto prípade mení? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:
Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky. Uvedené neplatí v prípade, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje. Za týchto okolností by bola výpoveď platná.

Ak je daná výpoveď z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je v tomto prípade

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov,

c) jeden mesiac, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval menej ako rok.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak ZP neustanovuje inak. Zamestnankyňa má v prípade výpovede z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje, právo pred začatím plynutia výpovednej doby požiadať zamestnávateľa, aby sa pracovný pomer skončil dohodou. Tejto žiadosti je zamestnávateľ povinný vyhovieť. V takom prípade jej patrí odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba podľa § 62.

Podľa toho, čo však uvádzate vo svojej otázke, teda že zamestnávateľ má skončiť ku koncu apríla, sa skôr domnievam, že zamestnávateľ Vám výpoveď vôbec nedá a dôjde ku likvidácii spoločnosti a na zamestnávateľa bude vyhlásený konkurz. Niekedy sa totiž stáva, že zamestnávateľ zamestnancom výpovede v súvislosti s prebiehajúcim konkurzom vôbec nedá. Zákonník práce totiž zamestnávateľovi, predbežnému správcovi a správcovi v súvislosti s platobnou neschopnosťou určuje len povinnosť písomne informovať zamestnancov o tejto skutočnosti v lehote desiatich dní od vzniku platobnej neschopnosti. Nesplnenie tejto povinnosti však nie je zákonom nijako sankcionované. Je preto podľa mňa potrebné kontaktovať zamestnávateľa prípadne správcu a naďalej sa zaujímať o dianie vo firme. Skutočnosť, či a kedy bol vyhlásený konkurz na vášho zamestnávateľa sa dozviete v Obchodnom vestníku.

Ak bude vyhlásený konkurz na zamestnávateľa a on alebo správca v konkurznom konaní vám dá výpoveď alebo sa s ním dohodnete na skončení pracovného pomeru dohodu z niektorého z vyššie uvedených dôvodov, v takom prípade vám vznikne nárok na odstupné. Ak vám zamestnávateľ doručí výpoveď a vám vznikne nárok na odstupné pred vyhlásením konkurzu potom si môžete ako veriteľ v zákonnej lehote (45 dní od vyhlásenia konkurzu) uplatniť svoju pohľadávku(pričom do tejto pohľadávky si môžete zarátať aj nevyčerpanú dovolenku) voči zamestnávateľovi prihláškou u správcu, a jednu prihlášku treba doručiť aj súdu, ktorý konkurz vyhlásil. V prípade, že sa tak stane až po vyhlásení konkurzu prihlášku podávať netreba. Treba si však uvedomiť, že účelom konkurzu je uspokojenie pohľadávok všetkých veriteľov pomerne. Preto nemožno očakávať, že od zadlženého podniku či zamestnávateľa dostanete peniaze v plnej výške, preto že nároky sa dajú uspokojiť len ak ich je z čoho uspokojiť.

Zároveň môžete požiada Sociálnu poisťovňu o dávku garančného poistenia, na ktorú máte nárok, ak sa zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť váš nárok na odstupné pri skončení pracovného pomeru. Žiadosť o priznanie dávky treba podať do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu na pobočke Sociálnej poisťovne miestne príslušnej podľa útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd. Pre bližšie informácie vám potom odporúčam kontaktovať pobočku Sociálnej poisťovne, kde vám určite radi poradia ako postupovať.Súvisiace otázky


Odstupné

12.09.2014 14:39 Martina

Dobrý den.Chcem sa Vas opýtať či má moj muž nárok na odstupné zo zdravotných dôvodov.Robí za pásom 7 rokov a má problémy z lakťom.    Čítať viac

Odstupné

12.11.2014 09:15 Andrej

Dobrý deň, mám nárok na odstupne ked som podpísala takúto dohodu o rozviazani pp? Článok I. Pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom, založený pracovnou zmluvou zo dňa 1.    Čítať viac

Výpoveď zo zdrav. dôvodov

19.01.2015 15:35 Milan

ako mam postupovat, ak zo dravotnych dovodov nemozem vykonavat doterajsiu pracu a chcem ukoncit pracovny pomer, pretoze praktika zamestnavatela je taka, ze ma sice preradi na inu pracu, ale v zapäti mi bude strpcovat zivot a hladat zamienku, aby mi mohol dat karne opatrenie a prepustit ma.    Čítať viac

Spätné odstupné

08.02.2015 15:00 Jana

Dobry vecer.Chcem sa opytat ci mozem spätne poziadat o odstupne svojho byvaleho zamestnavatela,ked som odisla na dohodu bez odstupneho?    Čítať viac

Odstupné

04.03.2015 12:07 anonym

Dobrý deň, chcem sa spýtať či má manžel nárok na vyplatenie odstupného. Pracuje vo firme od 1.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj