Ako dať výpoveď | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Ako dať výpoveď - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Ako dať výpoveď

Otázka:
Dobrý deň pán advokát, chcem Vás poprosiť o radu. Pracujem 5 rokov v automobilke, čo sa odzrkadlilo na mojom zdravotnom stave. Mám pracovnú zmluvu na neurčito, teraz som na PN-ke z dôvodu jednostranne preťaženej chrbtice. Doktori mi odporučili zmeniť prácu. Zamestnávateľ mi poslal papier o zdravotnej spôsobilosti, obvodná doktorka mi chcela napísať, že som nespôsobilý. Pošlem to zamestnávateľovi a ten by mi mal do 15 dní oznámiť, či ma preradí na inú prácu ? Aj v čase trvania PN ? Môžem to odmietnuť? A akým paragrafom by som mohol dať výpoveď, aby som mal nárok na odstupné? A môžem to urobiť bez osobného kontaktu s touto firmou, nakoľko mám obavy z vyhrážania sa, alebo podpísania niečoho, čo nechcem? A je lepšie podľa nového zákonníka urobiť to do konca roka alebo až od januára? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď:
Ak ste vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratili spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmiete vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou zamestnávateľ je povinný preradiť Vás na inú prácu (jednostranne). Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia v rámci Vašej pracovnej zmluvy, môže Vás zamestnávateľ preradiť, ale už po dohode aj na prácu iného druhu, ako bola dohodnutá vo Vašej pracovnej zmluve. Práca iného druhu, na ktorú by Vás zamestnávateľ preradil, musí opäť zodpovedať Vašej zdravotnej spôsobilosti. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre Vás vhodná aj vzhľadom na Vaše schopnosti a kvalifikáciu. Zamestnávateľ je povinný s Vami vopred prerokovať dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať (takže sa osobnému kontaktu zrejme nevyhnete). Ak Vaším preradením dôjde k zmene Vašej pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať Vám písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu a o jeho trvaní. Pred preradením na prácu iného druhu ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť Vám ešte lekárske vyšetrenie v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.

Až v prípade, že zamestnávateľ nemá možnosť Vás ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo ak nebudete ochotný prejsť na inú pre Vás vhodnú prácu, ktorú Vám zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu, môže Vám dať zamestnávateľ výpoveď z dôvodu podľa §63 ods. 1 Zákonníka práce - zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou. V prípade že Vám dá zamestnávateľ z takéhoto dôvodu výpoveď, začne Vám plynúť výpovedná doba od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom Vám bola výpoveď doručená. Pred jej plynutím však môžete požiadať zamestnávateľa o skončenie pracovného pomeru dohodu z toho istého dôvodu ako Vám bola daná výpoveď. Zamestnávateľ s tým musí súhlasiť. Potom Vám nebude plynúť výpovedná doba ale budete mať nárok na odstupné. Zamestnávateľ Vám však nesmie dať výpoveď pokiaľ ste pracovne neschopný. Počas pracovnej neschopnosti s ním však môžete uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru z tých istých dôvodov, bez toho aby Vám dával výpoveď (tu nevadí, že ste pracovne neschopný, na dohodu sa ochranná doba nevzťahuje), pričom Váš pracovný pomer skončí dohodnutým dňom. I v takom prípade máte nárok na odstupné.

Pokiaľ Vás zamestnávateľ nepreradí na inú prácu napriek tomu, že podľa lekárskeho posudku ste dlhodobo stratili spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, nie ste povinný túto prácu vykonávať a nie je to možné považovať ani za porušenie pracovnej disciplíny. Do vtedy kým Vás zamestnávateľ nepreradí na inú, pre Vás vhodnú prácu, Vám patrí náhrada mzdy, nakoľko ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa.

Pokiaľ ide o skončenie pracovného pomeru z Vašej strany, tak Vy môžete dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu i bez udania dôvodu. V takom prípade Vám však plynie výpovedná doba a nemáte nárok na odstupné.

Avšak môžete pracovný pomer skončiť aj okamžite, a to ak podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ Vás nepreradí do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre Vás vhodnú prácu. Pracovný pomer môžete okamžite skončiť iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozviete (teda mesiac od kedy uplynie 15 dní, čo ste dôvod preradenia oznámili zamestnávateľovi a zamestnávateľ Vás nepreradí na inú prácu). Ak teda okamžite skončíte pracovný pomer z uvedeného dôvodu, nemáte síce nárok na odstupné ale máte nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Od budúceho roka, v prípade že Vám dá zamestnávateľ výpoveď z vyššie uvedeného dôvodu, Vám bude plynúť ako výpovedná doba, tak budete mať nárok aj na odstupné, pokiaľ ste u zamestnávateľa odpracovali viac ako 2 roky. Ak so zamestnávateľom uzavriete dohodu o skončení pracovného pomeru z uvedeného dôvodu, tak budete mať nárok len na odstupné.

Podľa tohto vyznieva pre Vás lepšie, ak oznámite resp. predložíte zamestnávateľovi posudok až v januári budúceho roka prípadne po skončení pracovnej neschopnosti. Avšak treba upozorniť na to, že by ste sa mohli dostať do rozporu so základnými povinnosťami zamestnanca podľa § 81 Zákonníka práce, podľa ktorého je zamestnanec povinný písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou.Súvisiace otázky


Výpoveď

28.03.2015 16:12 anonym

Dobry den chcem sa spyta pracujem vo firme asi 4 roky a chcem dat vypovet podla akeho paragrafu aby som mala narok na podporu dakujem     Čítať viac

Výpoveď bez udania dôvodu

15.06.2015 18:09 anonym

Dobry den zastupujem jednu co je na PN .Ale teraz som dostala dobru pracovnu ponuku na neurcito v jednej firme.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj