O nás

Nachádzate sa tu

"Tajomstvom úspechu je vedieť niečo,
čo iní nevedia."

Advokát JUDr. Róbert BÁNOS absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Po skončení štúdií pôsobil na Okresnom súde v Dunajskej Strede na úseku občianskeho, obchodného a trestného práva. V advokácii pôsobí od roku 2008 a zaoberá sa najmä obchodným, rodinným a trestným právom.

JUDr. Róbert Bános
Advokát

Bános video trailer

Advokátska kancelária JUDr. Róberta Bánosa je mladá a dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária poskytujúca právne služby na celom území Slovenskej republiky a prostredníctvom spolupracujúcich advokátskych kancelárií aj v krajinách celého sveta. Naša sieť advokátskych kancelárií má sídlo v Galante, v roku 2011 otvorila svoje ďalšie pobočky v Dunajskej Strede a vo Vrábľoch, v roku 2013 v Trenčíne, v roku 2014 v Bratislave a začiatkom roku 2016 aj v Žiline. Advokátska kancelária poskytuje právne služby domácim aj zahraničným subjektom a to tak obchodným spoločnostiam, ako aj fyzickým osobám, pričom prvoradým cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytovanie prvotriednych právnych služieb tak, aby rýchlo a efektívne vyriešila problémy našich klientov, ktorých spokojnosť je pre nás vždy prvoradá.

Advokát JUDr. Róbert BÁNOS absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Po skončení štúdií pôsobil na Okresnom súde v Dunajskej Strede na úseku občianskeho, obchodného a trestného práva. V advokácii pôsobí od roku 2008 a zaoberá sa najmä obchodným, rodinným a trestným právom. Okrem výkonu svojho povolania advokát JUDr. Róbert BÁNOS v minulosti prednášal právo na Vysokej škole Gábora Dénesa v Budapešti a v súčasnosti je externým pedagógom práva na Súkromnej strednej škole v Sládkovičove.

Advokát JUDr. Róbert BÁNOS si ešte počas svojho pôsobenia na Okresnom súde Dunajská Streda vytvoril veľmi silný vzťah k rodinnému právu, najmä k problematike žien pred rozvodom ako aj po ňom, resp. k riešeniu pomerov nezaopatrených detí (zverenie dieťaťa do výchovy jednému z rodičov, výživné, vymáhanie výživného, úprava styku rodičov k maloletým deťom), z tohto dôvodu začal od augusta roku 2011 v rámci iniciatívy Advokáti Pro Bono poskytovať bezplatné právne služby občianskemu združeniu Mamám Slovenska a to formou odpovedí na zverejnené otázky užívateľov internetového portálu www.nanicmama.sk. Advokát tiež poskytuje právne poradenstvo na svojom portály v sekcii Poradňa.

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby